In bezwaar tegen berekening ORT Compensatie Transitievergoeding

Het betalen van een transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid voelt voor veel werkgevers als onrechtmatig. Gelukkig komt de regeling Compensatie Transitievergoeding daarin tegemoet. Toch zijn er kritische geluiden. Organisatie X ging in bezwaar tegen de hoogte van de toegekende compensatie transitievergoeding. Zij pleitten ervoor de voorverlenging te hanteren als uitgangspunt voor de berekening ORT, en kregen gelijk!

Compensatie Transitievergoeding

Als een medewerker langdurig ziek is en de kans op re-integreren klein, zullen veel werkgevers (na het einde van het opzegverbod) kiezen voor ontslag. De werkgever moet in dat geval een transitievergoeding betalen. De regeling Compensatie Transitievergoeding, die in 2020 in het leven werd geroepen, komt werkgevers tegemoet in deze kosten.

Hoe bereken je de ORT voor de transitievergoeding?

Bij het berekenen van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met de duur van het dienstverband en het brutoloon. Het brutoloon bestaat in ieder geval uit het vaste salaris, vakantiegeld en een eventuele dertiende maand of eindejaarsuitkering. Daarnaast worden variabele looncomponenten meegenomen zoals provisie, bonussen en onregelmatigheidstoeslagen. Maar hoe bepaal je de hoogte van het brutoloon of elementen daarvan? Dat stelde organisatie X met een bezwaar ter discussie.

De onregelmatigheidstoeslag (ORT of overwerkvergoeding) kan in bepaalde sectoren een belangrijk onderdeel zijn van iemands salaris. Verschillende berekeningswijzen kunnen dan een groot verschil maken. De regeling Compensatie Transitievergoeding gaat in de bestaande wet- en regelgeving uit van de gemiddelde ORT van de laatste 12 maanden van het dienstverband. Volgens organisatie X geeft dit echter geen goed beeld van de inkomsten die de medewerker voor zijn of haar eerste ziektedag had. Deze benadering resulteert in een te lage en oneerlijke vergoeding, aldus deze werkgever.

Voorverlenging als uitgangspunt

Voordat een werkgever overgaat op ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, gaat daar vaak een periode aan vooraf waarin de medewerker regelmatig of volledig afwezig is. Het vaste salaris wordt op zo’n moment doorbetaald, maar diensten waarop de onregelmatigheidstoeslag van toepassing is, vervallen vaak. En dat terwijl het goed mogelijk is dat de medewerker in de periode vóór de arbeidsongeschiktheid – van misschien wel 10 of 20 jaar – regelmatig deze diensten had.

In plaats van de laatste 12 maanden van het dienstverband, ging organisatie X uit van de 12 maanden voor de eerste ziektedag, ofwel de voorverlenging. Dit resulteerde in een hogere transitievergoeding voor de medewerker, omdat er onder andere rekening werd gehouden met een hoger bedrag aan ORT. Doordat het UWV volgens de huidige wet- en regelgeving rekening houdt met de laatste 12 maanden voor het opzegverbod, werd de werkgever echter niet volledig gecompenseerd.

In bezwaar tegen toegekende compensatie

Met ondersteuning van een van onze partners ging organisatie X daarom in bezwaar tegen de toekenning van de Compensatie Transitievergoeding. Zij stelde dat de vergoeding te laag is vastgesteld en dat het UWV ook moet kijken naar de periode voordat de medewerker ziek werd. De afdeling Bezwaar & Beroep ging mee in het standpunt en wijkt daarmee af van de standaard berekeningswijze.

Arjan, onze Specialist Compensatie Transitievergoeding vertelt:

“De afdeling van het UWV die de aanvragen voor Compensatie Transitievergoeding behandelt, hanteert de huidige wet- en regelgeving en heeft geen ruimte om hiervan af te wijken. De gemiddelde ORT wordt berekend over de laatste 12 maanden voor het opzegverbod. De afdeling Bezwaar & Beroep mag daarentegen een andere berekeningswijze aanhouden als hiervoor voldoende reden is. Inmiddels hebben wij meerdere malen contact gehad met het UWV over het hanteren van de voorverlenging en steeds gaan zij mee in deze zienswijze. Wij hopen dat het beleid voor deze situaties duidelijk en eenduidig wordt vastgelegd.”

Meer informatie

Heb je nog vragen over dit artikel? Of ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Vond je dit interessant?

Lees ook ons artikel met Specialist Jowana. Zij ging succesvol in beroep tegen een afgewezen aanvraag tot Compensatie Transitievergoeding vanwege de voorwaarde dat de ontslagdatum niet eerder dan twee jaar na de eerste ziektedag mag liggen.