Daling in premiepercentages WGA en Ziektewet voor 2024

Onlangs publiceerde het UWV de nota over de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor 2024. Het eerste wat opvalt is dat de gemiddelde premiepercentages sinds jaren dalen. Hoe kan dat? Terwijl langdurig verzuim in veel sectoren nog steeds hoog en een grote uitdaging is. Onze specialist Carina legt uit hoe dat zit.

De nota van het UWV geeft inzicht in de wijze waarop de gedifferentieerde premies voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet voor premiejaar 2024 worden vastgesteld. In 2024 bedraagt de gemiddelde premie WGA 0,77% en voor de Ziektewet 0,45%. Vorig jaar lagen deze percentages hoger, namelijk 0,87% voor WGA en 0,66% voor de Ziektewet.

Dalende gedifferentieerde premie WGA

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA is ten opzichte van vorig jaar dus gedaald. Volgens het UWV komt dat vooral doordat zij in de berekening rekening hebben gehouden met een verlenging tot eind 2024 van de zogenaamde 60-plus maatregel. Hierdoor worden WGA-uitkeringslasten van 60-plussers niet meer betaald vanuit de Werkhervattingskas (Whk). Er zullen dus minder kosten worden gemaakt en dan volstaat een lagere premie.

Ook voor de sectorale WGA-premies geldt dat het merendeel lager is dan vorig jaar. Voor zes sectoren stijgt de premie juist, waaronder de suikerverwerkende industrie (+ 0,12%), reiniging (+ 0,04%) en uitzendbedrijven (+ 0,02%).

Premie Ziektewet bijna 1/3 lager dan in 2023

Voor de Ziektewet is een daling in de gemiddelde premiepercentrages te zien ten opzichte van 2023. Het UWV legt uit dat dit voornamelijk komt doordat een aantal grote uitzendbedrijven het afgelopen jaar zijn overgestapt op eigenrisicodragerschap. Daarnaast is de verwachting dat de instroom in de Ziektewet van uitzendkrachten zal afnemen door de nieuwe cao voor deze medewerkers. Daarmee zullen tevens de uitkeringslasten van de Whk afnemen.

Voor veel sectoren daalt het sectorale premiepercentage, maar er zijn een aantal sectoren waarvoor de premie juist stijgt. Het gaat onder andere om de gezondheidszorg (+ 0,01%), zuivelindustrie (+ 0,07%) en opnieuw de suikerverwerkende industrie (+ 0,07%).

De Whk-premie en werkgeversgrootte

Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor WGA- en/of Ziektewet-lasten betalen de Whk-premie. De berekening van deze premie is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Kleine werkgevers betalen de sectorale premie, terwijl grote werkgevers juist een premie betalen die gebaseerd is op de individuele schadelast. Middelgrote werkgevers dragen een premie af die gebaseerd is op zowel de sectorale premie als de individuele schadelast.

Controleer jouw individuele schadelast

De individuele schadelast van een grote organisatie (premieplichtigloon groter dan 3.77 miljoen euro) is van grote invloed zijn op de gedifferentieerde premie Whk. Helaas komen wij het regelmatig tegen dat werkgever een te hoge premie betalen vanwege een onterecht hoge schadelast die hen wordt toegerekend.

Eind 2023 stuurt de Belastingdienst alle middelgrote en grote werkgevers de Whk-beschikking voor 2024. Zie je door de bomen het bos niet meer? Of wil je dat iemand die dagelijks met deze materie werkt eens met jou meekijkt? Neem dan contact op met een van onze specialisten via info@oaz.nl of 088 5600 700.