Digitalisering van HR processen, lessen uit de zorg

Het digitaliseren van werkprocessen is in vrijwel elke branche aan de orde van de dag. Ook binnen de zorg wordt, met het oog op de toekomst, tijd en aandacht besteed aan het digitaliseren van werk. Echter, dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. De zorg is een branche die hoofdzakelijk is gericht op omgang met mensen. Hoe combineer je dit met digitalisering, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen?

HR Community en OAZ hebben samen een HR summit opgezet over digitalisering van HR in de zorg. Samen met experts vanuit Brocacef, Rivas Zorggroep en Amarant is gesproken over het spanningsveld tussen digitale werkprocessen en persoonlijke aandacht. De aandacht ging hierbij voornamelijk naar de overtuiging van de medewerkers om dit digitale proces te omarmen.

Hoe voorkom je obstakels bij digitalisering?

Alle gesprekspartners in de HR summit staan achter de toegevoegde waarde van digitalisering. Toch lopen ze ook allemaal tegen obstakels aan. Omdat mensen eenvoudigweg gewoontedieren zijn, is het niet gemakkelijk om alle medewerkers positief tegenover digitalisering te laten staan. Het is dus noodzakelijk om hier de juiste begeleiding te bieden, om je medewerkers gemotiveerd te houden in een proces van verandering.

Ook is het belang van gebruiksvriendelijke technologieën aan bod gekomen. Hoewel dit voor de hand liggend klinkt, wezen de ervaringen van de deelnemers uit dat dit zeker niet altijd het geval is. Door een wildgroei aan apps en digitale toepassingen is het voor medewerkers soms niet eenvoudig om bij te houden wat nu precies waar moet. Ook hier kan een hang naar het vertrouwde systeem de overhand krijgen.

Hoe ervaren medewerkers de verandering?

Hoewel het digitaliseren van werkprocessen efficiëntie en tijdswinst voor ogen heeft, blijkt dat dit niet altijd zo wordt ervaren door medewerkers. Soms zelfs een toename in werkdruk, doordat de oude, vertrouwde routes ineens niet goed meer zijn. Dit moet te allen tijde voorkomen worden. De digitalisering draagt dan overduidelijk niet bij aan een verbetering van de werkprocessen.

Het is belangrijk om de digitale toepassingen te blijven evalueren. Hoe worden ontwikkelingen ervaren en in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de beschikbare tools? In de HR summit zijn al deze onderwerpen uitgebreid aan bod gekomen en hebben de experts hun ervaringen met elkaar gedeeld. Wil je een uitgebreid verslag van het gesprek lezen? Download deze via het formulier naast dit artikel.

Een stap zetten in de digitalisering van HR?

OAZ ondersteunt werkgevers bij de digitalisering van HR processen voor subsidies en kostenbesparingen. Door de bestaande administratieve systemen te koppelen aan MijnOAZ maken wij het toepassen van de juiste subsidies voor onze opdrachtgever een stuk eenvoudiger. Wil je met jouw organisatie ook een stap maken in de digitalisering van je HR administratie? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.