Discussie omtrent haalbaarheid van de Participatiewet

In 2013 hebben werkgevers afgesproken om in de periode 2015 tot en met 2026 in totaal 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het target van 6.000 extra banen in 2015 is ruimschoots gehaald en in juli 2017 worden de resultaten van 2016 bekend. De verwachting is dat in het bedrijfsleven de target weer gehaald is.

Wel geven de werkgevers organisaties aan dat, wanneer de subsidieregeling voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking niet drastisch versoepeld word, de aantallen vanaf 2017 niet worden gehaald. Volgens de werkgevers organisaties zijn de criteria van de Participatiewet zo streng dat werkgevers nauwelijks nog geschikte kandidaten vinden.

Quotumheffing als stok achter de deur

Als stok achter de deur is in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) afgesproken dat bij het niet halen van de target een quotumheffing gaat gelden. Wanneer over 2017 niet voldaan wordt aan de banenafspraak dan bestaat dus de mogelijkheid dat u als werkgever een forse boete krijgt opgelegd.

Verruiming Participatiewet?

De werkgeverskoepel VNO-NCW heeft op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar aanbevelingen gedaan in het zogeheten Tienpuntenplan aan het nieuw te vormen kabinet. Hierin wordt onder andere de versoepeling van de Participatiewet genoemd en wordt, voorgesteld om de doelgroep breder te maken. De Participatiewet zou volgens hen niet alleen mensen moeten omvatten met een lichamelijke handicap of een andere overduidelijke beperking, maar zou ook mensen met psychische of sociale problemen moeten bevatten. Ook is voorgesteld om SROI-resultaten toe te voegen aan het behalen van de target voor de banenafspraak. Door de Participatiewet te verruimen, zou het volgens de werkgevers wel mogelijk moeten zijn om het target van 100.000 te halen in 2026.

Meer informatie?

Meer weten in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de Participatiewet, SROI of wil je meer grip op het optimaal benutten van instroomsubsidies neem dan contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.