Een eerste succesvolle beroepsprocedure

De klant is een grote zorgorganisatie met een hoge schadelast. OAZ heeft al een jarenlange succesvolle relatie met deze klant, onder andere met de WGA-management dienstverlening. Door de inzet van herbeoordelingen, bezwaren en beroep hebben we de schadelast van deze werkgever al flink kunnen reduceren. We lichten een van deze dossiers graag toe.

De casus

Een medewerker in dienst van deze zorgorganisatie werd in 2012 ziek, waarna er per einde wachttijd een WGA-uitkering op basis van volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid werd toegekend. Het UWV verwachtte dat deze medewerker beter kon worden en op een later moment weer kon deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.

Helaas bleef deze verbetering uit. Toch bleef het UWV bij haar standpunt, de belastbaarheid van de medewerker zou in de toekomst nog kunnen verbeteren.

In overleg met de klant heeft OAZ in eerste instantie een herbeoordeling aangevraagd, dus een verzoek bij het UWV neergelegd om de werknemer op te roepen voor een verzekeringskundig onderzoek. De verzekeringsarts van het UWV gaf weer aan dat de belastbaarheid van de medewerker nog steeds op termijn kon verbeteren. Dit ondanks het langdurige ziektebeeld van de medewerker. Na beoordeling van de medische- en niet medische stukken waren zowel OAZ als de werkgever van mening dat voor deze medewerker geen significante verbetering mogelijk was en deze als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt moet worden beschouwd. In overleg met de klant hebben we in eerste instantie een bezwaar- en later een beroepsprocedure gevoerd.

En met succes. Een paar weken voor de geplande hoorzitting bij de rechtbank heeft UWV opnieuw naar de zaak gekeken. En de uitkomst is dat de medewerker met terugwerkende kracht volledig en duurzaam arbeidsongeschikt moet worden beschouwd en om die reden een IVA-uitkering zal worden toegekend.

Een mooie uitkomst voor zowel de werkgever als de medewerker. De medewerker heeft rust, duidelijkheid en een hogere uitkering. Voor de werkgever betekent het een vermindering van de schadelast van meer dan 65.000 euro.

Vragen of advies?

Beroepszaken zijn vaak erg complex. Heb jij langdurig zieke medewerkers en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? OAZ kan je hierbij helpen. Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.