Een positieve trend: de no-riskpolis optimaal benut voor onze klanten

Het UWV heeft de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven dat de no-risk te weinig wordt benut. De oorzaak hiervan wordt toegewezen aan de onbekendheid van de regeling. Zowel bij de mensen die hiervoor in aanmerking komen als bij werkgevers die er beroep op kunnen doen. In tegenstelling tot deze berichtgeving vanuit het UWV zien wij voor onze klanten hier een positieve trend. Met onze dienstverlening No-Risk ondersteunen wij klanten in het gehele traject van de no-risk. Zo maken onze klanten wel optimaal gebruik van de no-riskregeling. We lichten onze aanpak graag toe.

Even opfrissen: hoe werkt de no-riskpolis?

Heb jij als werkgever een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst en wordt hij of zij ziek? Dan kan het zijn dat deze medewerker in aanmerking komt voor de no-riskpolis.

De no-riskpolis is een vorm van looncompensatie die in het leven is geroepen om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te creëren voor een baan. Deze polis geldt onder andere voor medewerkers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn of die onder de banenafspraak vallen. De kans op uitval door ziekte is in deze groep hoger en hierdoor loopt de werkgever een groter risico. Met deze no-riskregeling ontvangt de werkgever looncompensatie voor 70% tot 100%, afhankelijk van wat er in de CAO is afgesproken.

Verdubbeling van het aantal no-risksignaleringen

Het aantal toegekende ziektewetuitkeringen, voor medewerkers die onder de no-riskpolis vallen, is in 2020 ruim verdubbeld voor een groot deel van onze klanten.

Hoe komen we aan deze verdubbeling? De invloed van Covid-19 is zeer aannemelijk, maar de grootste inhaalslag is gemaakt door de ingebruikname van het UWV-werkgeversportaal en e-Herkenning in samenwerking met onze online portal MijnOAZ. Zo realiseren we een compleet overzicht van alle medewerkers die onder de no-riskpolis vallen. We kunnen ziekmeldingen zo beter monitoren, aansturen en volgen wat het UWV met deze meldingen doet. Zijn wij het oneens met een beslissing van het UWV, dan kunnen we snel schakelen en direct contact opnemen met het UWV of tijdig bezwaar aantekenen.

OAZ brengt no-risk in beeld met de No-Riskcheck

Het in beeld brengen van medewerkers die recht hebben op no-risk is makkelijker gezegd dan gedaan. Nauwkeurigheid in de verzuimadministratie en het tijdig signaleren van medewerkers die onder de no-riskpolis vallen is noodzakelijk.

Heb je interesse in een No-Riskcheck voor jouw organisatie? Dat kan, we nemen dit graag voor je uit handen! We kijken of de no-riskpolis juist wordt toegepast en repareren de eventueel gemiste no-risk. Het grote voordeel is dat de no-risksignaleringen weer bekend zijn en ook de toekomstige ziekteperiodes vergoed gaan worden door het UWV. Een voordeel voor het verleden én de toekomst!

Wil jij beter zicht op het no-riskverzuim binnen je organisatie of heb je vragen over hoe je deze regeling beter kunt benutten? Neem dan contact op met Elena Maranus via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.