Een zieke medewerker? De gevolgen op een rij.

Het doorbetalen van het loon van je zieke medewerker heeft een looptijd van twee jaar. Als de medewerker na deze twee jaar nog niet hersteld is, komt hij of zij bij het UWV voor een WIA-keuring. Voor jou als werkgever komt op dat moment weliswaar een einde aan het doorbetalen van het loon, maar niet aan de kosten. Sterker nog, als de medewerker na twee jaar ziekte in de WGA komt, is een publiek verzekerde werkgever nog maximaal 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor deze uitkeringslast.

Consequenties voor jou als werkgever

Per categorie laten we zien wat de consequenties kunnen zijn binnen jouw organisatie:

  • WGA <35%
    Jouw medewerker ontvangt geen uitkering. Dit betekent dat de eventuele WGA-lasten niet aan jouw organisatie worden doorbelast. Als je medewerker gedeeltelijk weer aan de slag gaat met zijn of haar oude werkzaamheden (geen nieuwe arbeidsovereenkomst) en de medewerker valt binnen 5 jaar uit met dezelfde klachten, kan er een ophoging WGA plaatsvinden. Deze ophoging wordt dan wel aan de werkgever doorbelast.
  • WGA 35-80% en WGA 80-100%
    Je medewerker ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden twee jaar later voor maximaal 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie bij werkgever in rekening gebracht.
  • IVA 80-100%
    Je medewerker ontvangt een uitkering voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. De kosten van deze uitkering worden niet bij jouw organisatie werkgever in rekening gebracht.

Om zicht te krijgen welke regeling op je medewerker van toepassing is, is het raadzaam om te inventariseren welke medewerkers bij jou in dienst een WAO- of WIA-uitkering hebben en per wanneer die is ingegaan. Je kan veel geld besparen door een goede administratie op te zetten en te beheren en daarbij de juiste actie op het juiste moment naar het UWV en de Belastingdienst te nemen.

Voorkom onterechte financiële lasten

Door optimaal gebruik te maken van bezwaar- en beroepsmogelijkheden, voorkom je dat er uitkeringen te lang of onterecht toegerekend worden. Als je medewerker valt in de WGA 80-100% categorie maar alles wijst op duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid, dan is een bezwaar of een verzoek tot herbeoordeling wel op zijn plaats. Een herbeoordeling is dan ook in de meeste gevallen zinvol. Hierdoor krijgt de werknemer waar hij of zij recht op heeft en worden de lasten niet meer doorbelast aan de werkgever. Kijk dan ook eens kritisch naar dossiers die bij het UWV al jaren op de plank liggen.

OAZ ondersteunt met WGA Management haar klanten al jaren bij het duurzaam verlagen van de WGA-lasten. Deze ondersteuning wordt volledig aangeboden op basis van no-cure-no-pay.

Ben je benieuwd hoe ook jij fors kunt besparen op de WGA-lasten? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.