ESF Duurzame Inzetbaarheid

In het bedrijfsleven staat de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel. Niet alleen in Nederland wordt dit belangrijk gevonden, maar ook in Europa. Reden voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) om subsidie beschikbaar te stellen voor duurzame inzetbaarheid.
Maar wat houdt deze regeling eigenlijk in en waar moet je rekening mee houden bij de aanvraag? Wij brengen dit graag voor jou in kaart middels dit artikel.

Duurzame Inzetbaarheid, wat is het eigenlijk?

De regeling is gericht op bedrijven en instellingen die een omgeving willen creëren waar medewerkers op een duurzame manier kunnen werken. Hierbinnen staan vier thema’s centraal:

  1. Het bijdragen aan gezond en veilig werken.
  2. Het bevorderen van een leercultuur.
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit. Dit betekent dat ondernemerschap wordt gestimuleerd bij medewerkers.
  4. Het bevorderen van een flex-cultuur. Denk hierbij aan dat u uw medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf hun werktijden in te delen.

Het huidige ESF programma is begonnen met de subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid in 2014 en zal tot 2020 gelden.
De regeling is opgedeeld in 6 tijdvakken waarvan er drie voor samenwerkingsverbanden zijn. De laatste twee tijdvakken waarin een aanvraag gedaan kan worden, zijn in november 2018 en april 2019. De aanvraagperiode van tijdvak 6  gaat bijna van start: van 8 tot en met 12 april  kun je jouw aanvraag voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid indienen! Dit is tevens de enige tijdvak van 2019 waarin je een aanvraag kunt indienen.
Per tijdvak is er 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie per project bedraagt 50% van de kosten van een externe adviseur en is maximaal €12.500 per project. Een organisatie kan slechts één keer subsidie ontvangen.

Waar moet je op letten bij de aanvraag?

Bij de aanvraag in de eerste tijdvak hebben slechts 1 op de 17 organisaties voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Om nog meer fouten te voorkomen, vertellen wij je graag waar je op moet letten tijdens de aanvraag van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid.

  • Een aanvraag kan ingediend worden via het e-formulier bij het subsidieportaal van het Agentschap SZW. Het is van belang om te allen tijde de laatste drie loonstroken van minimaal twee medewerkers hierbij toe te voegen.
  • De aanvraag wordt vaak gebruikt bij korte termijn projecten. Dit terwijl de regeling niet geldt voor trajecten die alleen betrekking hebben op procesverbetering of scholing/coaching. Activiteiten die ook niet (direct) subsidiabel zijn, zijn projecten in het kader van wettelijke verplichtingen (Arbowet en RI&E). Het is van belang dat de doelstellingen goed zijn geformuleerd. Denk hierbij aan dat je antwoord geeft op vragen als; wat levert het mijn medewerkers op? Profiteren zij hiervan in hun verdere carrière? Of, hoe verbetert de organisatie de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers? Antwoorden op deze vragen dienen een blijvende ontwikkeling als gevolg te hebben.
  • Je dient de juiste externe adviseur te vinden die over de juiste referenties beschikt.
  • Je dient, ook als de aanvraag is goedgekeurd, een gedegen rapport te hebben bij afronding. Dit is van belang zodat je kunt aantonen wat de resultaten zijn van de moeite die je hebt gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en hoe je dit gaat voortzetten.

Wij zien dat er specifieke kennis nodig is op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en op het gebied van de subsidieregeling om de subsidie succesvol te realiseren. Kennis die in veel organisaties mist. Je kunt hiervoor de kennis in huis halen. Denk bijvoorbeeld aan een externe subsidieadviseur welke veel ervaring heeft met duurzame inzetbaarheid. De regeling is populair het is daarom belangrijk dat de aanvraag direct goed wordt ingediend. Enkel aanvragen die compleet zijn, worden meegenomen in de loting!

Meer informatie?

Heb je vragen over duurzame inzetbaarheid en het aanvragen hiervan? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op: 088-5600700 of info@oazsubsidie.nl