Geen herziene WW-premie bij overwerk

Sinds begin 2020 is er een gedifferentieerde WW-premie ingesteld. Dit is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en  heeft als doel het bevorderen van een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. Wanneer je medewerkers binnen de lage WW-premie vallen, zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet er sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, mag het niet om een oproepovereenkomst gaan en dient de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te zijn. In sommige gevallen beslist de Belastingdienst dat er toch sprake is van een hogere WW-premie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het overschrijden van het aantal vastgelegde contracturen.

Alsnog een hogere WW-premie?

In 2020 heeft de Belastingdienst al besloten om de aanpassing van de premiedifferentiatie voor dat jaar niet door te voeren. Het ging hier om de volgende situaties wanneer je alsnog de hogere WW-premie had moeten betalen:

  • De werknemer kreeg meer uren betaald dan in zijn / haar arbeidsovereenkomst is opgenomen
  • Het verschil met de verloonde uren was meer dan 30%

WW-premie bij overwerk in 2021

Door de coronacrisis is in sommige sectoren veel overwerk nodig, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Dit is helaas onveranderd gebleven in 2021, hierom heeft de Belastingdienst wederom besloten geen herziene WW-premie door te voeren bij overwerk. Als je een lage WW-premie moet herzien door overwerk, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de organisatie. Daarom hoeft geen enkele werkgever over het jaar 2020 en 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk.