Kans op toepassing Quotumwet realistisch!

Volgens de banenafspraak moeten er eind 2015 negenduizend banen gecreëerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De verdeling ligt op 3.000 banen in de sector Overheid en 6.000 banen buiten de sector Overheid. Ondanks dat de tussenmeting positief en optimistisch werd ontvangen, is het aannemelijk dat de doelstelling niet behaald gaat worden. Inmiddels wordt er vanuit diverse kanten (vanuit de SW-bedrijven, gemeenten, landelijke politiek en recent nog vanuit de media in een uitzending van Nieuwsuur) forse en inhoudelijke kritiek geleverd op de cijfers opgenomen in de tussenmeting en al zeker op de uitleg van de staatssecretaris.

Op 12 augustus zijn er via emailprocedure Kamervragen gesteld over de berichtgeving en de uitleg van de staatsecretaris. Daaruit geeft de ontwikkeling van het aantal vacatures voor de doelgroep in 2015 een somber beeld.

Tenzij het creëren van vacatures voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking flink toeneemt, lijkt het erop dat de doelstellingen voor de banenafspraak niet gehaald zullen worden. In dat geval treedt in 2017 de quotumheffing in werking. Mocht de quotumheffing van toepassing zijn dan kan dit jaarlijks voor u als werkgever een boete betekenen van € 5.000 per niet gerealiseerde fte van mensen met een arbeidsbeperking. Kortom, dit kan voor u jaarlijks een flinke post gaan worden.

OAZ subsidieadvies adviseert u graag over de consequenties van het banenplan en de quotumwet en kan daarnaast een jaarlijkse analyse opstellen om mogelijke financiële consequenties te berekenen. Ook wordt de doelgroep intern bij u in beeld gebracht en kunnen we deze vaak nog “optimaliseren”. Met deze analyse voorkomt u nog eens een deel van de mogelijke boete en kan het ook nog eens zijn dat u in aanmerking komt voor diverse vormen van subsidie.

Wilt u meer informatie over deze ontwikkelingen of bent u benieuwd wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager of Ellis Payet op 0118-421700.