Loonkostenvoordeel bij een overname of fusie, hoe zit dat?

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen die golden bij het aannemen van nieuwe medewerkers of herplaatsing van langdurig zieke medewerkers overgegaan in het loonkostenvoordeel (LKV) conform de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Er komt veel overeen tussen de premiekortingen en het LKV, maar er bestaan een aantal essentiële verschillen. Een van deze verschillen zit in wat er gebeurt bij een overname of fusie.

Voor de premiekortingen gold dat, wanneer een organisatie werd overgenomen, de lopende premiekortingen ook werden overgenomen. Als een organisatie voor een medewerker vanaf 2014 t/m 2017 premiekorting mocht toepassen en diezelfde organisatie werd in 2015 overgenomen, dan mocht de nieuwe organisatie het restant voor de medewerker nog toepassen. Hetzelfde gold bij een fusie, waar het moederbedrijf de premiekorting mocht overnemen.

Voor het LKV werkt dat helaas wat anders. Een LKV wordt aangevraagd voor een medewerker voor een loonheffingennummer. Bij een overname wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van het loonheffingennummer van de overnemende werkgever. Bij een fusie zal er veelal een nieuw loonheffingennummer worden aangemaakt. Omdat het recht op LKV alleen geldt voor een specifiek loonheffingennummer, komt LKV bij een fusie of overname komen te vervallen.

Loonkostenvoordeel bij overname of fusie, wat zijn de mogelijkheden?

Bij een overname of fusie gaan de medewerkers inclusief hun dienstverband over naar een nieuwe werkgever. In de meeste gevallen is er geen sprake van een nieuw dienstverband. Dan is er dus ook geen mogelijkheid voor LKV.

Als er in plaats van een overname sprake is van een doorstart of van een overname na faillissement, dan kunnen er wel mogelijkheden zijn voor het LKV. Deze medewerkers krijgen in deze situaties namelijk een nieuw dienstverband. Als zij een maand voorafgaande aan de doorstart of overname na faillissement voldoen aan de overige voorwaarden, dan kan er wel recht op LKV ontstaan!

Meer informatie?

Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact op met Anita Portegies via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.