Quotum arbeidsbeperkten treedt in werking bij overheid, maar heffing wordt uitgesteld

Na de laatste meting is gebleken dat in tegenstelling tot de werkgevers in de marktsector, de overheidswerkgevers de doelstellingen van de banenafspraak 2016 niet gehaald hebben. Dit leidt er automatisch toe dat vanaf 2018 op individueel niveau wordt gekeken of een overheidswerkgever voldoet aan het quotum voor arbeidsbeperkten. In het najaar van 2017 zal bekend worden wat dit quotumpercentage zal zijn en hoeveel arbeidsbeperkten een overheidswerkgever in dienst moet hebben om aan dit quotum te voldoen.

Inhaalslag quotumheffing

Inmiddels is wel besloten om de overheidswerkgevers de tijd te geven om een inhaalslag te realiseren en de quotumheffing één jaar uit te stellen. De quotumheffing wordt niet geactiveerd wanneer in 2018 blijkt dat de overheidswerkgevers gezamenlijk voldoen aan de banenafspraak 2017. Deze constructie geldt ook voor de jaren erna.

Benieuwd of jouw organisatie voldoet aan de quotumwet?

OAZ brengt graag voor je in beeld in hoeverre je voldoet aan het quotumpercentage. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je, indien nodig, tijdig bijsturen om eventuele boetes te voorkomen.

Wil je meer informatie over de quotumregeling of ben je op zoek naar ondersteuning? Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.