Slapende dienstverbanden nu echt wakker geschud?

In recente rechtspraken is er onduidelijkheid ontstaan over het behouden van slapende dienstverbanden. Dit is voor de kantonrechter van de rechtbank van Limburg reden geweest om aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen te stellen die duidelijk moeten maken of je als werkgever verplicht bent  om een slapend dienstverband van een langdurig zieke medewerker te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Onlangs heeft de Advocaat Generaal een advies aan de Hoge Raad uitgebracht aangaande deze vraag. De Hoge Raad heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan waarin zij het advies van de Advocaat Generaal hebben overgenomen. In dit artikel gaan we dieper in op de uitspraak en wat deze voor werkgevers kan betekenen. 

Een langdurig zieke medewerker in dienst?

Stel dat een medewerker na een langdurig arbeidsongeschiktheid in een slapend dienstverband terecht is gekomen, dan mag hij/zij voorstellen om zijn of haar arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen (onder toekenning van een transitievergoeding). Je bent als werkgever verplicht om hiermee in te stemmen op grond van goed werkgeverschap. Dit is het advies geweest van de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad en is in recente jurisprudentie door de Hoge Raad grotendeels opgevolgd.

Een belangrijke nuancering is dat je als werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen over de periode dat de medewerker een slapend dienstverband heeft. Daarnaast kan je als werkgever een dienstverband in stand houden wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn. Een voorbeeld daarvan is als er reële integratiemogelijkheden zijn voor de medewerker. In tegenstelling tot het advies van de Advocaat Generaal zijn financiële problemen echter geen reden om het dienstverband in stand te houden. Dit komt omdat je als werkgever de transitievergoeding in termijnen kan betalen. 

Tijd om wakker te worden!

De uitspraak van de Hoge Raad heeft voor werkgevers de volgende voordelen:

  • Je bent als werkgever pas verplicht om het dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen als een medewerker met een slapend dienstverband de werkgever verzoekt in te stemmen met ontslag. 
  • Je wordt als werkgever in financiële zin niet gestraft voor het slapend houden van een dienstverband. De betaalde transitievergoeding zal namelijk veelal worden gecompenseerd.

Wil je weten hoe het compensatiebedrag berekend wordt? Download dan onze whitepaper.

De afgelopen maanden hebben we al verschillende scenario’s met betrekking tot slapende dienstverbanden in kaart gebracht. Dit hebben wij gedaan aan de hand van berekeningen van transitievergoedingen en de geschatte compensatievergoedingen. Dit alles op basis van de stand op dat moment van de regelgeving, jurisprudentie en de te verwachten uitvoeringspraktijk UWV. 

De uitspraak van de Hoge Raad betekent een verdere ontwikkeling vanuit de jurisprudentie en zal de besluitvorming door werkgevers zeker beïnvloeden als het gaat om slapende dienstverbanden. 
Zullen medewerkers met een slapend dienstverband zelf wakker worden en een verzoek tot ontslag met toekenning op een transitievergoeding indienen? Of zullen werkgevers een stapje voor zijn?

Wij houden alle jurisprudentie rondom slapende dienstverbanden en de compensatie transitievergoeding nauwlettend voor jullie in de gaten.

Mocht je vragen hebben over de recente rechterlijke uitspraken, of heb je vragen over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt een mail sturen naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.