Start ESF Duurzame inzetbaarheid

In oktober 2015 start wederom de ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) in het kader van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Ministerie van SZW en moet een bijdrage leveren aan het realiseren van oplossingen om medewerkers langer en productief aan het werk te houden of het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Voor het thema Duurzame inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak 22 miljoen euro beschikbaar. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 10.000,-. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, waarbij geldt dat uitsluitend advieskosten van een externe adviseur in aanmerking voor subsidie komen.

Een subsidiabel project duurt maximaal 12 maanden en de subsidie kan worden aangevraagd vanaf 19 oktober tot en met 13 november 2015.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraag dient volgens de juiste procedures ingediend en verantwoord te worden. Zoals gebruikelijk bij een ESF-project worden aan deze procedures en de kwaliteit van de projectadministratie scherpe eisen gesteld. Het Agentschap SZW controleert of u het project volgens de subsidievoorwaarden heeft uitgevoerd. Dit gebeurt onder andere door de financiële administratie te controleren. Ook wordt gekeken naar promotie en publiciteit, betrokkenheid van de werknemers en samenloop met andere subsidieregelingen of bronnen van inkomsten.

Ook voor deze subsidie ondersteunt OAZ u graag. Onze expertise en ervaring op dit gebied garanderen u dat uw aanvraag op de juiste wijze wordt opgesteld en verantwoord en voldoet aan alle gestelde eisen.

Bent u benieuwd of er mogelijkheden zijn voor uw organisatie neem dan gerust contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve, telefoonnummer 0118-421700.