TAZ; innovatieve en toekomstbestendige plannen voor de zorg

Het ministerie van VWS heeft onlangs het programma TAZ gepresenteerd. TAZ staat voor Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn en wil de uitdagingen aanpakken die er liggen op de arbeidsmarkt in de zorg. In dit artikel lichten we in het kort toe wat het plan inhoudt en waar je als werkgever in de zorg mee te maken krijgt.

Gezonde balans van vraag en aanbod

Het programma richt zich op drie pijlers:

  1. Innovatieve werkvormen – het anders organiseren van het zorgproces met behulp van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
  2. Behoud van medewerkers – door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
  3. Leren en ontwikkelen – door blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen mee kunnen groeien met het anders werken in de zorg

In het programma zijn verschillende opgaven en afspraken genoemd die bijdragen aan bovenstaande pijlers. Zorginstellingen zullen vanuit het ministerie van VWS de vraag krijgen om met transitieplannen te komen. Deze zijn nodig om de gewenste veranderingen mogelijk te maken in een organisatie.

Alles is erop gericht om uiteindelijk meer zorg te kunnen leveren met hetzelfde aantal zorgprofessionals en daarmee een gezonde balans tussen de vraag om zorg en het werk in de zorg te realiseren. Dit vraagt wel om een fikse tijdsinvestering van alle zorgorganisaties. De transitieplannen moeten worden gesmeed, de wens is om deze plannen regionaal te beleggen en alles dient ook te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Nog volop in ontwikkeling

Het op gang brengen van een transitie richting passende en arbeidsbesparende zorg vraagt naast ruimte om financiële middelen. Het programma TAZ is dan ook volop in ontwikkeling. Dat er echter stappen worden ondernomen om te werken aan de arbeidsmarkt in de zorg, is duidelijk. En ook nodig. OAZ houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen en staat je bij met raad en daad. Al raad nodig? Mail naar info@oaz.nl of ons direct op 088 5600 700.