De no-riskpolis claimen met terugwerkende kracht, wanneer loont dit?

Soms kom je er als werkgever te laat achter dat een zieke medewerker onder de no-riskpolis valt. Kan je dit nog met terugwerkende kracht aanvragen bij het UWV? En wat zijn daar de gevolgen of voordelen van? Is het rendabel om een ziekmelding met terugwerkende kracht aan te vragen en de door het UWV opgelegde boete voor een te late ziekmelding te accepteren? Onze specialist Elena legt uit wat de mogelijkheden en voordelen zijn in verschillende situaties.

Wat is de no-riskpolis?

De no-riskpolis is een looncompensatie vanuit het UWV aan werkgevers voor de loondoorbetaling bij ziekte van medewerkers met een arbeidsbeperking of die vallen onder de doelgroep Banenafspraak. De no-riskpolis stimuleert werkgevers om deze mensen in dienst te nemen en houden.

Wat is de no-risk doelgroep?

Allereerst is het van belang dat je weet welke van jouw medewerkers onder de no-riskpolis vallen, zodat je als werkgever optimaal gebruik kunt maken van de no-riskpolis. Het is daarom aan te raden om bij indiensttreding naar het uitkeringsverleden te vragen van de nieuwe medewerker. En gebruik te maken van het doelgroepregister in het werkgeversportaal van het UWV. Hierin staan de medewerkers die vallen onder de Banenafspraak.

In artikel 29b en 29d van de Ziektewet staat dat de nieuwe medewerker na twee maanden verplicht is om hier antwoord op te geven. Dit kan door middel van een gesprek of een vragenformulier wat ook vaak gebruikt wordt.

De no-riskpolis aanvragen, hoe pak ik dat aan?

Is je medewerker ziek? Dan moet je binnen zes weken vanaf de eerste ziektedag deze melding doorgeven aan het UWV. Dit kan onder andere via het werkgeversportaal van het UWV. Bij veel verzuimsystemen is er een directe link met het UWV, waardoor de ziek- en herstelmeldingen automatisch worden doorgegeven aan het UWV zodra ze worden ingevoerd. Hier dient wel het vangnet voor de no-riskpolis aangevinkt te zijn in het verzuimsysteem. De herstelmelding moet binnen twee dagen zijn gemeld na de betermelding van de medewerker. De maximale boete voor het te laat melden van ziek- of herstelmelding is op dit moment 455 euro.

No-riskpolis claimen met terugwerkende kracht

Het kan voorkomen dat je als werkgever niet op de hoogte was van het uitkeringsverleden van een zieke medewerker die onder de no-riskpolis valt. Kan je de no-riskpolis dan nog gebruiken? Tot een jaar kan je ziekmeldingen met terugwerkende kracht doorgeven aan het UWV. Zoals hierboven is vermeld krijg je wel een boete van maximaal 455 euro, maar dat weegt in de meeste gevallen niet op tegen de compensatie van langdurige loondoorbetaling. Heb je een korte ziekteperiode gemist? Dan kan je de afweging maken of het, gezien de boete, de moeite waard is. Toch kan ook dit rendabel zijn.

Van medewerkers die onder de no-riskpolis vallen, mag een eventuele WGA-uitkering niet doorbelast worden aan de werkgever. Door de no-risk alsnog te claimen, ook bij kort verzuim, stel je je veilig voor de doorbelasting van deze uitkering. Claim je de no-riskpolis niet of te laat, dan wordt de WGA-uitkering voor de duur van maximaal tien jaar gewoon aan jou als werkgever doorbelast.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen no-riskpolis? 

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de no-riskpolis en andere voordelen. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.