Start tweede aanvraagronde Coronabanen in de Zorg

Op 15 november is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd dat de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO), voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022, per direct is ingegaan.

Coronabanen in de zorg, even opfrissen

Coronabanen in de Zorg, COZO in het kort, is in 2020 in het leven geroepen om tijdelijke ondersteunende en coronagerelateerde functies te kunnen bekostigen. Begin 2022 werd de regeling opgeschort omdat er sprake was van mogelijk oneigenlijk gebruik. Na intensief onderzoek is de regeling dus weer opnieuw opgestart, met enkele extra maatregelen om het risico op misbruik te minimaliseren.

Aanvraag COZO indienen voor 2022?

Het studieportaal, waarin de regeling kan worden aangevraagd, is opengesteld van 15 november tot 6 december 2022. Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

  • Een financieel verslag
  • Een activiteitenverslag over de daadwerkelijke verlichting van de coronabaan
  • Opgave Kamer van Koophandel
  • Toelatingsvergunning kwalificatie

Bij een aanvraag <125.000,-

  • Jaarrekening 2021
  • Controleverklaring accountant
  • Geanonimiseerde bewijsstukken

Bij een aanvraag >125.000,-

Voor 2021 heeft het ministerie een steekproef aangekondigd. Voor 2022 wordt dit vaste prik, in elk geval voor de organisaties met een aanvraag <125.000,-. Ben je op zoek naar hulp bij de de aanvraag? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.