Subsidie Coronabanen in de Zorg wordt hervat

Per juni 2022 wordt de derde ronde van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg hervat. Op het moment van aanvragen dient direct de benodigde documentatie te worden overlegd, de verantwoording en de aanvraag dien je dus gelijktijdig in deze ronde.

Wat ging hier aan vooraf?

Begin februari 2022 werd bekend gemaakt dat COZO tijdelijk was stopgezet vanwege signalen van mogelijke fraude. In afwachting van een onderzoek naar de aard en de omvang van deze signalen bleef de regeling tijdelijk opgeschort, het was hierdoor niet mogelijk om nieuwe coronabanen aan te vragen voor de periode van 1 januari 2022 tot eind juni 2022.

De derde ronde gaat door!

Per juni 2022 is het dus weer mogelijk om een aanvraag te doen voor COZO. De definitieve datum wordt hier nog bekend gemaakt. De aanvraag van de derde ronde steekt wel iets anders in elkaar dan de voorgaande rondes. Er worden geen voorschotten meer gegeven, de verantwoording van de aanvraag dient direct met de aanvraag ingeleverd te worden. Ook is de steekproefmethode afgeschaft, alle aanvragen van onder de 125.000 euro worden gedegen gecontroleerd. Aanvragen boven dit bedrag worden met een accountantsverklaring gecontroleerd.

Vragen of advies?

OAZ heeft ook bij de vorige twee rondes verschillende organisaties ondersteund bij de aanvraag en de verantwoording van deze regeling. Heb je interesse in de regeling of heb je vragen over de details van deze verlenging? Neem dan gerust contact op met onze specialist Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.