Van LKV ouderen verlagen naar afschaffen, wat is er gebeurd?

De ontwikkelingen rondom de loonkostenvoordelen (LKV) staan niet stil. Afgelopen maanden werd er in een wetsvoorstel nog gesproken over het verlagen van het LKV voor oudere medewerkers en het overdragen van de tegemoetkoming aan een nieuwe werkgever zolang de doelgroepsverklaring loopt. Inmiddels is in de Voorjaarsnota 2023 bekend gemaakt dat het LKV oudere werknemer per 2026 volledig wordt afgeschaft.

Besparingsmaatregel op termijn

Vanaf 2026 is het niet meer mogelijk om het LKV toe te passen voor medewerkers die 56 jaar of ouder zijn en vóór indiensttreding een uitkering van UWV kregen of een vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land. De regering, die momenteel flink moet bezuinigen, heeft besloten de tegemoetkoming te schrappen. Op basis van het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek is geconcludeerd dat de doelmatigheid van het LKV oudere werknemer op zijn hoogst beperkt is.

Het afschaffen van de maatregel zal vanaf 2027 leiden tot een besparing, omdat de LKV-bedragen in het jaar nadat het recht erop is vastgesteld, worden uitgekeerd. De besparing zal zo’n 60 miljoen per jaar bedragen en worden ingezet ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave.

Eerder stond in een herzieningsvoorstel voor het LKV en (jeugd-)LIV dat er de wens is om het tarief voor LVK ouderen vanaf 2025 te verlagen. Daarnaast zou de mogelijkheid moeten worden geboden om de tegemoetkoming over te dragen aan een nieuwe werkgever voor de periode dat de doelgroepsverklaring nog geldig is. Hoe de afschaffing van de tegemoetkoming de toekomst van dit wetsvoorstel beïnvloed, is helaas nog niet bekend.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelen op het gebied van loonkostenvoordelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn . Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten via info@oaz.nl of bel naar 088 5600 700.