Verantwoording Coronabanen in de zorg

Eind 2021 werd bekend gemaakt dat de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) verlengd werd met een derde tijdvak. Van begin 2022 tot eind juni 2022 was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de loonkosten van ondersteunende medewerkers binnen een zorgorganisatie.

Subsidieregeling tijdelijk opgeschort

Helaas werd afgelopen maand bekend dat er omtrent deze regeling signalen zijn binnengekomen van mogelijk frauduleus betalingsverkeer. In afwachting van een onderzoek naar de aard van dit mogelijke misbruik, heeft minister Helder aangegeven de regeling tijdelijk stop te zetten. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment alsnog van de regeling gebruik kunnen maken.

Deadline verantwoording COZO op 3 juni 2022

De eerste twee tijdvakken van de regeling zijn inmiddels gesloten, de verantwoording van deze twee periodes loopt wel nog. Voor beide tijdvakken geldt dat de deadline voor de verantwoording op 3 juni 2022 ligt. Deze deadline blijft, ondanks de recente ontwikkelingen, ongewijzigd.

Vragen of advies

OAZ ondersteunt verschillende organisaties bij de verantwoording van het eerste en tweede tijdvak. Momenteel tasten we aangaande het derde tijdvak nog enigszins in het duister. Zodra er een ontwikkeling is, brengt OAZ je hier direct van op de hoogte. Ben je op zoek naar ondersteuning bij de verantwoording van de eerste twee tijdvakken, neem dan gerust contact op met onze COZO specialist Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.