Wanneer heeft een organisatie recht op regres?

Wanneer een medewerker ziek is door een ongeval, ga je als werkgever vaak een langdurig traject in. Naast dat dit een enorme tijdsinvestering vraagt, kunnen de kosten ook stevig oplopen. Wellicht kom je wel in aanmerking voor regresrecht?

Bij een ziekmelding heb je als werkgever te maken met privacygevoelige zaken. Daar waar je enerzijds recht hebt op informatie over de ziekte van de medewerker, heb je ook te maken met grenzen in wat je wel en niet kan vragen. Dit creëert soms een spanningsveld. Als je medewerker zich ziekmeldt naar aanleiding van een ongeval, moet hier ook rekening mee gehouden worden. Wat wel mag, en wat wij ook dringend adviseren, is navragen of de ziekmelding is ontstaan door toedoen van een derde. Het is belangrijk dat de medewerker weet dat regresrecht geen nadelige gevolgen heeft voor het arbeidstraject. Er zijn eerder voordelen, zoals de vergoeding van re-integratiekosten.

Recht op regres bij toedoen van een derde?

Wanneer een derde partij betrokken is bij het letsel van je medewerker, is het eventueel mogelijk om aanspraak te maken op een gedeeltelijke teruggave van de kosten. Bij een verkeersongeval bijvoorbeeld, is dit regresrecht wel eens aan de orde. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het letsel, zoals bij bijvoorbeeld een aanrijding, kan deze veroorzaker mogelijk ook aansprakelijk gesteld worden voor kosten zoals loondoorbetaling en re-integratiekosten.

Een stappenplan

In een dergelijke situatie is het mogelijk om zelfstandig een advocaat in de arm te nemen. Dit is kostbaar en de uitkomst van de zaak is zeer onzeker. OAZ heeft hiervoor een stappenplan ontwikkelt

1. Intakeformulier
Via het intakeformulier worden gegevens aangeleverd bij OAZ. Denk hierbij aan een voorgeschiedenis, details van het ongeval en persoonlijke gegevens van de werkgever, medewerker, veroorzaker en verzekeraar.

2. Beoordeling
De regresspecialist van OAZ beoordeelt het intakeformulier en vraagt eventueel ontbrekende gegevens op

3. Dossier opbouw
Alle benodigde documenten worden, met medewerking van de medewerker, via de werkgever en de letselschadebehandelaar opgevraagd.

4. Berekenen loonschadeclaim
In deze fase worden de schadeposten berekend en wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld.

OAZ hanteert in regreszaken met een no cure no pay werkwijze. Wanneer de regresspecialist ziet dat de zaak te weinig kans van slagen heeft, zal zij adviseren om de zaak te sluiten. Ook in het (zeldzame) geval waar de veroorzaker geen verzekering heeft om op terug te vallen, of wanneer er sprake is van opzet zal dit het advies zijn. De kans dat er in deze situatie een vergoeding volgt is zo goed als nihil en het toebrengen van opzettelijk lichamelijk letsel wordt in de polisvoorwaarden van de verzekeraar uitgesloten.

In de praktijk blijkt dat deze zaken vaak buitenrechtelijk worden afgehandeld en er niet over geprocedeerd wordt, omdat dit nauwelijks meer oplevert.

Uitkomst regreszaak

In het merendeel van de gevallen zijn de feiten niet 100% helder en eindigt een regreszaak in een compromis, een schikking. Hiermee wordt de zaak gesloten. Andere opties zijn volledige uitbetaling of het ontbreken van medische causaliteit, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een medische voorgeschiedenis en het is niet aantoonbaar dat het letsel niet (deels) al bestond.

Denk je in aanmerking te komen voor regresrecht en zoek je hulp en begeleiding in dit traject? OAZ kan je helpen. Neem contact op met onze specialist regresrecht Anastasiya de Vaal via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.