Wel of geen uitstel Loonkostenvoordeel?

In 2017 heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek gedaan naar de implementatie van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het BIT constateerde eind  2017 in het advies dat de voorbereiding van de Wtl door diverse oorzaken vertraging heeft opgelopen. Hierdoor zou het zeer onzeker zijn of er voldoende tijd resteert om alle onderdelen tijdig te kunnen uitvoeren. Het advies aan de minister is daarom om het LKV en het LIV met een jaar uit te stellen. Dit geeft volgens het BIT meer tijd om het LIV zorgvuldig in te voeren en om een aantal elementen opnieuw te bezien om zo een soepele invoering van het LKV te bewerkstelligen.

Geen uitstel van het LKV!

De Minister heeft nu aangegeven dat uitstel van het onderdeel loonkostenvoordeel (LKV) met een jaar geen optie is. Het zou betekenen dat de huidige premiekortingen een jaar langer dienen door te lopen. Het LKV is immers de opvolger van de huidige premiekortingen. Ten tweede vindt de uitbetaling van het LKV pas in september 2019 plaats, dit moet de uitvoeringsinstanties voldoende tijd geven. Tot slot is het onderdeel LIV al als eerste van de drie onderdelen ingegaan op 1 januari 2017. De eerste uitbetaling vindt plaats medio september 2018. Het LKV en Jeugd-LIV zijn met ingang van 1 januari 2018 ingevoerd, met een eerste uitbetaling medio september 2019.

Het kunnen uitstellen van de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden, is met bovenstaand advies nog wel een heel reële optie. Mochten wij hier meer informatie over ontvangen, brengen wij u uiteraard direct op de hoogte.

Ontwikkelingen digitale tool; MijnOAZ

De afgelopen tijd heeft OAZ door de ontwikkeling van Mijn OAZ ingespeeld op het LIV en LKV. Twee nieuwe modules binnen Mijn OAZ zijn live gegaan. In Mijn OAZ kunnen nieuwe medewerkers van klanten online een vragenlijst invullen. Op deze manier wordt het hele proces, van vragenlijst uitzetten tot het opvragen van een doelgroepverklaring LKV, binnen slechts vier klikken uitgevoerd. Omdat de meeste salarispakketten geen inzicht geven in de hoogte van het LIV voor een werkgever, laat staan sturingsinformatie biedt om hier optimaal gebruik van te maken, heeft OAZ hiervoor een tool ontwikkeld. Door het importeren van de loonaangiftes krijgt een werkgever direct inzicht in de hoogte van het LIV inclusief gerichte sturingsinformatie om optimaal gebruik te kunnen maken van het LIV.

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over MijnOAZ? Of ben je benieuwd wat de ontwikkelingen met betrekking tot het LKV en/of LIV voor jouw organisatie betekenen? Wij praten je graag bij of laten je graag een demo zien! Neem vrijblijvend contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.