Wetswijziging Premiekorting Jongere Werknemer

Per 1 juli 2015 is er een wetswijziging met betrekking tot de premiekorting jongere werknemer. Een van de voorwaarden voor deze regeling is dat de medewerker een dienstverband van minimaal 32 uur moet hebben. Met ingang van 1 juli 2015 wordt deze eis aangepast naar minimaal 24 uur. Dit geldt echter alleen voor de dienstverbanden die starten op of na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2016. De overige voorwaarden wijzigen niet.