De Whk beschikkingsbrief binnenkort weer op de mat!

Begin december zal je de Werkhervattingskas (Whk) beschikkingsbrief weer ontvangen. Dit lijkt een grote, vaste kostenpost. Wij zien in de praktijk dat veel organisaties blindelings akkoord gaan met deze brief, maar wist je dat er elk jaar weer fouten in deze beschikking kunnen zitten en dat er dus onterecht uitkeringen aan je kunnen worden doorbelast? En wist je dat, voor de mensen die maar een paar weken bij jou in dienst zijn geweest en ziek uit dienst zijn gegaan, je ook een WGA-premie kunt betalen? Hieronder laten wij in een drietal praktijkvoorbeelden zien wanneer de WGA-lasten onterecht aan werkgevers worden doorbelast. 

Praktijkvoorbeeld 1: Vangnetbepaling

Een zwangere medewerkster wordt op 22 november 2016 ziek. De medewerkster valt hierdoor onder een vangnetbepaling. De medewerkster ontvangt per 22 november 2018 een WGA-uitkering die twee jaar later, vanaf 2020, voor tien jaar lang aan de werkgever middels de gedifferentieerde premie Whk wordt doorbelast. Dat deze uitkering aan de werkgever wordt doorbelast is echter onterecht. Reden hiervan is omdat de medewerker onder de vangnetbepaling valt. 

Praktijkvoorbeeld 2: Na ontslag ziek. Wat nu?

In de proeftijd wordt een medewerker ontslagen. Twee maanden na het ontslag wordt de medewerker ziek, ontvangt eerst een ZW-uitkering en daarna een WGA-uitkering. Dat deze WGA-lasten aan de werkgever worden doorbelast is niet terecht. Dit komt omdat de ziekmelding later dan twee maanden na uitdiensttreding heeft plaatsgevonden. Mocht de ziekmelding binnen vier weken na uitdiensttreding hebben plaatsgevonden, dan worden de lasten wel terecht aan de werkgever doorbelast.

Praktijkvoorbeeld 3: No-risk status

Een medewerker met een no-risk status komt in dienst bij een organisatie. De medewerker vertelt de werkgever niet dat hij of zij een no-risk status heeft.  Nadat de medewerker uit dienst is gegaan wordt hij ziek en wordt zijn uitkering aan de werkgever doorbelast. Deze doorbelasting is echter niet juist omdat de medewerker een no-risk status heeft.

Hoe wij jou kunnen helpen!

Jaarlijks controleren wij de ontvangen Whk beschikkingen en de daarbij behorende WGA en ZW lasten. Dit betekent dat wij elk dossier nauwkeurig doornemen  en op juistheid controleren. Bovenstaande voorbeelden zijn maar een greep van wat wij in de praktijk tegenkomen. 

Wil jij weten of jouw WGA-lasten terecht of onterecht worden doorbelast? Of heb je hulp nodig bij het controleren van de Whk beschikkingsbrief? Neem dan contact op met Alinda Mastenbroek. Je kan een mail sturen naar afdelingwia@oaz.nl of bel 088 5600 700.