Wijzigingen minimumloon en Lage-inkomensvoordeel

Heb of neem je medewerkers in dienst die (net iets meer dan) het wettelijk minimumloon verdienen? Let dan op, er zijn vanaf 2017 een aantal wijzigingen! Vanaf 2017 wil het kabinet gefaseerd toewerken naar een volwaardig minimumloon voor 21-jarigen en hoger minimumloon voor medewerkers van 18 jaar en ouder.

Dit heeft tot gevolg dat per 1 juli 2017 wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt gewijzigd. In eerste instantie gaat de leeftijdgrens voor het minimumloon van 23 naar 22 jaar. Per 2018 zal dit naar verwachting verder verlaagd worden naar 21 jaar. Verder onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor de invoering van een wettelijk minimum uurloon. Zo lang dit nog niet is gerealiseerd wordt nu al geregeld dat wie meer dan 40 uur per week werkt, ook recht krijgt op evenredig meer dan het wettelijk minimumloon.

Introductie lage inkomensvoordeel in 2017

In 2017 wordt het lage inkomensvoordeel geïntroduceerd. Het lage inkomensvoordeel is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Dit is een voordeel voor werkgevers die werknemers in dienst nemen of in dienst houden die (net iets meer dan) het wettelijk minimumloon verdienen.

Wil je meer weten over het lage inkomensvoordeel, de wijzigingen op het gebied van het minimumloon of andere subsidies bij aanname van nieuwe medewerkers? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.