Let op – Nieuwe kansen voor regeling Praktijkleren

Op 6 december jl. is er een regeling gepubliceerd voor Praktijkleren in de derde leerweg. Goed nieuws, want de derde leerweg is normaal niet mee te nemen in een aanvraag voor de reguliere regeling Praktijkleren. We zetten graag op een rijtje wat deze regeling voor jou kan betekenen. Let op, het eerste aanvraagmoment is al op 3 januari 2022!

Praktijkleren op een rijtje

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt bij de begeleiding van een leerling of student. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen te realiseren. De begeleiding van deze leerlingen of studenten kan flink wat tijd en extra geld kosten en dus kunnen erkende leerbedrijven hier jaarlijks subsidie voor aanvragen.

Praktijkleren in de derde leerweg is een nieuwe vorm van deze subsidieregeling, een onderdeel van het steun- en herstelpakket voor het om- en bijscholen van werkzoekenden en medewerkers die werkloos dreigen te raken.

Regionale Mobiliteitsteams (RMT)

De nieuwe regeling past bij de ontwikkelingen van de Regionale Mobiliteitsteams (RMT) die sinds 16 september jl. zijn gestart. Samen met hen worden werkgevers en werkzoekenden aan elkaar gekoppeld. Is er scholing nodig om de werkzoekende te plaatsen? Dan kan de werkgever een subsidie aanvragen binnen deze nieuwe regeling voor de begeleiding van die persoon.

Voor wie is Praktijkleren in de derde leerweg?

De doelgroep van personen waarvoor je een aanvraag kan doen is lastig te duiden. Het is helaas niet zo dat iedereen die op dit moment is ingeschreven op de derde leerweg mee kan voor een aanvraag. De regeling kan worden aangevraagd voor opleidingen die gestart zijn vanaf 1 januari 2022. Het gaat daarnaast om de volgende werkzoekenden:

  • kandidaten die geregistreerd werkzoekend zijn bij UWV of via Werk.nl
  • kandidaten die werken en met werkloosheid bedreigd worden, ondersteund door het RMT of via een andere weg bij het behouden van werk
  • kandidaten die in het kader van behoud van de functie noodzakelijke scholing nodig hebben
  • kandidaten die behoren tot de doelgroep tijdelijke impuls banenafspraak en zijn op of na 12 maart 2020 werkzoekend geworden

De komende weken zullen wij contact hebben met zowel RMT’s als de RVO om te onderzoeken hoe deze doelgroep precies aangetoond kan worden.

Iets voor jouw organisatie?

De regeling past goed bij de wens om snel een instroom te genereren van nieuwe medewerkers, om ze vervolgens op maat op te leiden. Door te kijken naar kandidaten die mogelijk anders worden afgewezen omdat zij niet voldoen aan diploma eisen, kunnen organisaties met flexibele opleidingen voor kwalificerende certificaten toch een nieuwe instroom genereren. Een groep die anderszins misschien niet konden worden aangenomen. Met de regeling Praktijkleren in de derde leerweg kan je tegelijkertijd middelen voor de begeleiding vrij maken. Het loont dan ook de moeite het gesprek aan te gaan met het RMT over personen die mogelijk bij jouw organisatie aan de slag kunnen.

Onderwijs op maat?

Bij Praktijkleren in de derde leerweg wordt werken gecombineerd met het doen van (een deel van) een mbo-opleiding waarbij er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. Het kan gaan om een mbo-opleiding:

  • gericht op het behalen van een praktijkverklaring. Hier gaat het om Praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de student en het bedrijf
  • gericht op het behalen van een certificaat. Hierbij doet de student een onderdeel van een mbo-opleiding, waaraan de Minister van OC&W een certificaat heeft verbonden
  • gericht op het behalen van een diploma. Hierbij gaat het om een mbo opleiding die kan worden ingekort vanwege opgedane werkervaring en/of een eerder afgeronde opleiding

Hoogte subsidie en administratie

Als werkgever kan je een subsidie aanvragen met een maximum van 2.700 euro bij RVO voor de regeling, voor maximaal 40 weken. Voor deze regeling geldt, net als voor de reguliere regeling Praktijkleren, een administratieve last van het aantonen van de begeleiding en de aanwezigheid. Dit is iets om rekening mee te houden.

Wat moet je doen?

De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Maar let op! Het eerste tijdvak start al op 3 januari 2022 en eindigt op 31 januari 2022 om 17.00 uur. Mogelijk zijn er al personen gestart met een opleiding. Dan is het van belang zo snel mogelijk de overige subsidieadministratie in te richten. In tegenstelling tot de reguliere regeling Praktijkleren moet je namelijk de Praktijkovereenkomst, de aanwezigheidsregistratie en bewijs dat je begeleiding hebt geboden al meezenden met de aanvraag.

Vragen of advies?

Denk je met je organisatie in aanmerking te komen voor Praktijkleren in de derde leerweg, maar weet je niet waar te beginnen? Of heb je hulp nodig met het op orde krijgen van je administratie? Neem dan contact op met onze specialist Praktijkleren Suzie Rohling via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 700.