Uitbreiding doelgroep Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg wordt uitgebreid. Dit is goed nieuws, want het biedt perspectief aan mensen die aan het werk zijn, door willen stromen of in eigen functie breder inzetbaar willen zijn.

Deze uitbreiding is vooralsnog een voornemen van het ministerie, het wetsvoorstel moet nog definitief goedgekeurd en gepubliceerd worden.

Over de regeling Praktijkleren in de derde leerweg

De oorspronkelijke regeling is gemaakt in de coronacrisis en richtte zich op medewerkers die hun werk dreigden te verliezen en werkzoekenden. Door deze doelgroep een praktijkleerplaats te bieden, worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor de kosten van deze praktijkleerplaats kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Nu er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, komt meer en meer de behoefte om scholing te bieden aan werkenden om de tekorten in bepaalde (maatschappelijke) sectoren aan te pakken. Met de wijziging in de voorwaarden wordt de doelgroep verbreed en komen personen die reeds betaald werk verrichten, ook aan bod. Praktijkleren in de derde leerweg biedt zo kansen aan mensen die beter leren door te doen, of ze nu al aan het werk zijn of niet.

Aanvraag Praktijkleren in de derde leerweg; kansen voor werkgevers

Werkgevers die graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers hebben flink profijt van deze uitgebreide regeling. Aangezien ook een deel van een mbo-opleiding kan worden gedaan via Praktijkleren in de derde leerweg, is dit voornamelijk interessant voor bedrijven die afhankelijk zijn van middelbaar opgeleide beroepskrachten. De (extra) scholing draagt bij aan de arbeidsproductiviteit, de kennis van de medewerkers en de motivatie en tevredenheid van het personeel.

OAZ en Praktijkleren in de derde leerweg

OAZ zal voor haar klanten met leerlingen die een opleiding volgen in de derde leerweg een aanvraag gaan doen voor Praktijkleren in de derde leerweg. Het eerste aanvraagtijdvak vindt plaats in november 2024, voor dit aanvraagtijdvak is een subsidieplafond vastgesteld van 4 miljoen euro. Wil je weten of Praktijkleren in de derde leerweg interessant kan zijn voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.