Bereid je voor op de Whk-controle voor 2024

Als je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) bent, ontvang je vanaf eind november de beschikking gedifferentieerde premie Whk voor 2024. Deze beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en op de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkering worden aan de werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-premie. Carina zet uiteen waar je op let bij de Whk-controle voor 2024.

De twee premiecomponenten

De premie bestaat uit twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW. Om de hoogte van de premie te berekenen, worden de volgende gegevens gebruikt:

  • De totale loonsom van de organisatie. Ben je een kleine, middelgrote of grote werkgever?
  • De uitbetaalde WGA- en ZW-uitkeringen.
  • De sectorpremie. Deze premie is enkel van toepassing bij kleine en middelgrote werkgevers.

De meest gemaakte fouten bij de Whk-berekening

De berekening van de Whk is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Zo worden uitkeringen die in 2022 zijn uitbetaald in 2024 toegerekend aan de premie. Wanneer de nieuwe premie Whk bekend wordt gemaakt, is het belangrijk om deze goed te controleren. Het is een grote kostenpost en er sluipen geregeld fouten in de cijfers die worden aangeleverd door het UWV.

De drie meest gemaakte fouten in de berekening van de Whk zijn:

  • De uitkering had niet mogen worden doorbelast
  • De uitkering is te hoog doorbelast
  • De uitkering is te lang doorbelast

Vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers

Om werkgevers niet te benadelen, worden de toegekende uitkeringen op basis van de maatregel “Vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers” niet aan de Whk-premie toegerekend. Uit ervaring weten we dat er regelmatig fouten voorkomen in de jaarlijkse Whk-vaststelling, een grondige controle is dan ook noodzakelijk.

De (on)juiste sectorcode

Als jij een kleine of middelgrote werkgever bent, heeft de sector waarin jouw organisatie valt invloed op jouw premie. Ben je het niet eens met de sector waarin de Belastingdienst jouw organisatie heeft ingedeeld? Dan kun je een nieuwe beoordeling aanvragen via de website van de Belastingdienst.

Ondersteuning bij de Whk-controle?

OAZ ondersteunt klanten bij de controle van de Whk-premie. Bij de Whk-controle voor 2023 hebben we bij 1 op de 3 controles met succes bezwaar gemaakt en daarmee een substantiële besparing voor onze klanten kunnen realiseren. Dit valt of staat met een kloppende personeelsadministratie, begin dus tijdig met het verzamelen van de juiste gegevens want het loont!

Heb je vragen over de Whk-premie of zoek je hulp bij de controle? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700. Na een inventarisatie kun je rekenen op onze volledige ondersteuning.