Eigenrisicodragerschap voor de WGA; de voor- en nadelen

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de lasten van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers. Dit WGA-risico kunnen ze publiek verzekeren, of ze kiezen ervoor dit zelf te dragen. Wanneer een werkgever kiest om dit publiek te verzekeren worden de uitkeringen, met een vertraging van 2 jaar, doorberekend aan de werkgever middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Daarnaast is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemers vanaf het moment van toekennen van een WGA-uitkering.

Kiest men voor het eigenrisicodragerschap, dan zijn alle kosten en verantwoordelijkheden voor de eigenrisicodrager, de werkgever. Veel bedrijven beslissen om dit financiële risico onder te brengen bij een private verzekeraar, tegen een maandelijkse premie. Wanneer de werkgever het financiële risico zelf besluit te dragen is een garantstelling nodig. Ze moeten immers de lasten in alle gevallen kunnen betalen, zodat (ex-)werknemers altijd hun uitkering blijven ontvangen.

De overstap maken naar eigenrisicodragerschap voor de WGA

Het is twee keer per jaar mogelijk om eigenrisicodrager te worden, of om juist terug te keren naar het UWV. Dit kan jaarlijks op 1 januari en 1 juli. De werkgever moet minimaal drie maanden van te voren een verzoek indienen bij de Belastingdienst; dus voor 1 april en 1 oktober. Daarna ben je voor tenminste 3 jaar eigenrisicodrager of juist publiek verzekerd.

Overstappers naar het eigenrisicodragerschap mogen hun lasten bij het UWV achterlaten. Alle werkgevers betalen hier uiteraard een verplichte premie voor. Keer je terug van een eigenrisicodragerschap naar het publieke stelsel, dan blijf je verantwoordelijk voor de bestaande WGA-schades en re-integratiekosten voor de personen die op dat moment al ziek zijn. Dit loopt maximaal 10 jaar door. Als je het eigenrisicodragerschap via een verzekeraard belegd hebt, blijft dit uitlooprisico bij de verzekeraar.

Verantwoordelijk voor re-integratie

Sinds de invoering van de Wet verbetering hybride markt kent het UWV een (terugkeer)premie. Hierdoor kan de terugkeer van eigenrisicodragerschap naar het UWV een stuk minder aantrekkelijk worden. Maar de keus om eigenrisicodrager te zijn is niet enkel een financiële. Ook de re-integratie van de (ex-)werknemers ligt nu in handen van de werkgever of verzekeraar, dit is een serieuze overweging. We hebben de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap voor je op een rij gezet.

Voordelen eigenrisicodragerschap WGA

  • Werkgever betaalt geen gedifferentieerde premie WGA binnen de werkhervattingskas.
  • Regie in eigen handen. Je kunt zelf bepalen wanneer iemand wordt beoordeeld/herzien, zodat een uitkering wordt toegekend die past bij de situatie van dat moment.
  • Het aantrekkelijkste moment om eigenrisicodrager te worden is op het moment dat er weinig tot geen werknemers zijn die langdurig arbeidsongeschikt zijn.
  • Bij start van het eigenrisicodragerschap mogen de ‘staartlasten’ worden achtergelaten bij het UWV. Dat maakt met name de eerste periode financieel aantrekkelijk.

Nadelen eigenrisicodragerschap WGA

  • De werkgever betaald zelf de lasten van de WGA-uitkeringen en de kosten voor re-integratie.
  • Een garantstelling in combinatie met een verzekering kan duur zijn.
  • De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers voor maximaal 10 jaar.
  • Het aanspreken en tot actie aanzetten van (ex-)werknemers die niet mee willen werken is lastig.

Vergeet niet het uitlooprisico op het moment dat je een terugkeer naar het UWV overweegt.

Conclusie

Staar je niet blind op besparingen als eigenrisicodrager voor de Whk-premie. Als eigenrisicodrager heb je extra verplichtingen en verantwoordelijkheden die geld kosten. Daarnaast is het goed om alle verzekeringen te vergelijken in voorwaarden en premies.

Het blijft te allen tijde belangrijk om je zieke werknemers te blijven volgen en helpen in het herstel daar waar mogelijk. Hierdoor is de kans groter op een succesvolle re-integratie, zowel bij publieke- als privaat verzekerden. In alle gevallen zullen de kosten het laagst zijn bij de juiste monitoring van de werknemer en het tijdig inzetten van de juiste acties.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of ben je op zoek naar meer informatie over het eigenrisicodragerschap? Neem dan contact op met onze specialist WGA Carina Holmes via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.