Praktisch Beoordelen door UWV bij WIA-claim per 1 juli 2024

De achterstanden voor de WIA-claimbeoordelingen bij het UWV lopen niet langer op. Demissionair minister Van Gennip van SZW is van plan met de maatregel Praktisch Beoordelen de achterstanden nog verder terug te dringen. De verwachting is dat deze maatregel ervoor zorgt dat er jaarlijks 2.000 – 3.000 extra WIA-beoordelingen mogelijk zijn. Onze specialist Carina legt uit wat er verandert en op welke medewerkers deze maatregel van toepassing is. 

Maatregel Praktisch Beoordelen

Zodra een medewerker 104 weken ziek is, kan bij het UWV een WIA-uitkering worden aangevraagd. Of deze wordt toegekend, en de hoogte van de uitkering, is afhankelijk van de mate waarin de medewerker arbeidsongeschikt wordt geacht.  

De maatregel Praktisch Beoordelen voor WIA gaat vooralsnog in op 1 juli 2024 en duurt drie jaar. De wijziging vindt plaats via een zogenoemde voorhangprocedure. Tenzij zowel de Tweede als de Eerste kamer nog een stokje steken voor dit ontwerpbesluit, gaat de maatregel door.

De maatregel is bedoeld voor medewerkers die deels aan het werk zijn (in spoor 1 of 2) ten tijde van de WIA-claimbeoordeling. Momenteel is het mogelijk dat deze medewerkers praktisch of theoretisch beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts. Daarbij wordt de laagste beoordeling aangehouden voor de WIA-beoordeling.

WIA-beoordeling op basis van feitelijke verdiensten

Met de maatregel Praktisch Beoordelen vervalt de theoretische beoordeling (een inschatting van wat iemand in theorie nog kan verdienen) en wordt enkel nog gekeken naar hun feitelijke verdiensten:   

  • Is het werk wat je nu doet passend bij je beperkingen? 
  • Kan de werkgever dit werk blijvend aanbieden? 
  • Kan er een representatief en voldoende bepaalbaar inkomen worden genoten? 

Vervolgens wordt de arbeidsongeschiktheidspercentrage bepaald doordat het inkomen vóór ziekte wordt afgezet tegen het inkomen dat nog haalbaar is mét arbeidsongeschiktheid. Een WIA-uitkering wordt toegekend aan medewerker die tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn. 

Op de hoogte blijven of ondersteuning nodig?

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de WIA? Schrijf je dan hieronder in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Heb je nog vragen over dit bericht? Of ben je benieuwd naar wat de specialisten van OAZ voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Carina Holmes of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.