De ontwikkelingen in Sociale Zekerheid: OCTAS, WGA-staartlasten en de In Gebreke Stelling

Hoewel 2024 nog niet op de helft is, zijn er al veel interessante ontwikkelingen gaande op het gebied van Sociale Zekerheid. De uitwerking van de verschillende varianten omtrent de voorstellen van de commissie OCTAS is in volle gang, maar er zijn ook wijzigingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende verzekering. We zetten graag het een en ander voor je op een rij.

Tweede Kamerdebat over OCTAS

Op woensdag 24 april 2024 vond het Tweede Kamer debat plaats over het onlangs gepubliceerde OCTAS rapport. De haalbaarheid en betaalbaarheid van de varianten vormde de basis van het debat. De uitwerking laat nog tot zeker na de zomer op zich wachten. Naar aanleiding van het debat heeft minister van Gennip toegezegd een aantal vragen verder uit te werken en de eventueel onderlinge uitwisselbaarheid van diverse onderdelen hierin mee te nemen. Zo wordt er onder andere gekeken naar:

1. Uitwerking van de WIA-ondergrens

De ondergrens van de WIA werd ter discussie gesteld, die staat momenteel op 35 procent. Minister van Gennip neemt een scenario van een WIA-ondergrens van 15 procent mee in de verdere uitwerking van de drie OCTAS varianten.

2. Voortgangsbrief over Sociaal Medische Centra

Voor het terugdringen van de UWV achterstanden lijken de Sociaal Medische Centra goed te werken. De Kamer heeft gevraagd om een update hierover én deze positieve ontwikkeling mee te nemen in de uitwerking van de OCTAS plannen.

Na het mei reces van de Kamer komt minister van Gennip terug op de gestelde vragen van het debat, waarna de uitwerking van de OCTAS varianten eind 2024 verwacht worden. Vervolgens zal een nieuw Kabinet zich moeten buigen over de voorstellen, een beslissing voor nieuw stelsel zal nog even op zich laten wachten.

WGA-staartlasten op kosten van de werkgever

In de Wet Verbreding hybride markt WGA is geregeld dat werkgevers, ongeacht hun grootte, momenteel geen staartlasten hebben bij de overstap naar eigenrisicodragerschap. Hier komt per 1 januari 2025 verandering in.

Het achterlaten van de WGA-lasten bij het UWV wordt betaald vanuit een reserve in de Werkhervattingskas, het zogenoemde staartlastvermogen. Het ministerie ziet echter de kosten hiervan steeds verder oplopen, waardoor er nu sprake is van een structureel negatief saldo. De minister vindt het daarom noodzakelijk dat een andere financieringswijze wordt ingezet.

Waar je eerder met een schone lei bij een verzekeraar kwam, is dat vanaf 2025 niet meer het geval. Naar verwachting zullen de verzekeringspremies voor werkgevers die eigenrisicodrager worden daardoor oplopen. Ook werkgevers die bij het UWV blijven kunnen als gevolg van deze maatregel een wijziging verwachten in de WGA-premie. Immers, alle staartlasten uit het verleden moeten ook nog gefinancierd worden. We verwachten dat deze op termijn licht zal stijgen.

Het afschaffen van de In Gebreke Stelling

Het ministerie van SZW is voornemens de zogenaamde ‘In Gebreke Stelling’ (IGS) per 1 januari 2025 af te schaffen. Door de achterstanden van het UWV lopen deze dwangsommen flink op. Op het moment van schrijven staat de teller voor 2024 al op bijna 2 miljoen euro. De dwangsom is aanvankelijk geïnitieerd als motivatie om de achterstanden van het UWV in te lopen, maar gezien de hoeveelheden schiet dit volledig zijn doel voorbij.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in Sociale Zekerheid

Onze HR specialisten staan klanten bij om de kosten bij langdurig verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk te houden. Wij houden de uitwerkingen van de scenario’s van OCTAS nauwlettend in de gaten en zullen onze relaties dan ook direct op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen. Blijf jij ook graag op de hoogte? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten Sociale Zekerheid via 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.