Haal jij alles eruit wat er in zit op het gebied van personeelssubsidies en kostenbesparingen? 

Het Nederlandse zorglandschap is aan grote veranderingen onderhevig. De organisatorische en financiële kant van de zorg is inmiddels verschoven naar regionale overheden. Daarbij wordt meer zorg gevraagd, maar worden daar minder middelen tegenover gesteld.

Het bemachtigen van de maximale subsidiemogelijkheden is voor zorginstellingen een noodzaak geworden om zo de begroting sluitend te maken of om krachtig te kunnen bouwen aan de toekomst.

Maar hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat u alle mogelijke subsidies kent én volledig kunt benutten?

Rol OAZ 

OAZ zorgt voor de broodnodige subsidieopbrengsten van de zorginstellingen, voor een scherpe check op de rechtmatigheid van lopende subsidies en kostenbesparingen op het gebied van personeel en arbeid. Te denken valt dan aan subsidies die gelden bij opleidingen voor medewerkers (bijv. Stagefonds en Praktijkleren), instroom en behoud van werknemers en afdrachten van sociale lasten en premies. Daarnaast controleren we op al dan niet onterechte toekenningen op het gebied van ZW en WGA en verzorgen wij andere Europese, sectorale en regionale mogelijkheden.

Met korting naar Finance in de Zorg!

Daarnaast is het jaarcongres ‘Finance in de zorg’ op dinsdag 24 mei a.s. de ideale gelegenheid om alle aspecten van doelmatig financieel management in de zorg met vakgenoten te bespreken. Vanzelfsprekend zijn wij hier als specialist op het gebied van subsidies en kostenbesparingen in de zorgsector bij aanwezig. Graag gaan we met u in gesprek om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken die voor u van toepassing kunnen zijn. Met veel plezier willen wij u een korting aanbieden van €50,- op de deelnameprijs via de code FINZ16-OA50. Met deze code krijgt u niet alleen een korting maar kunt u daarnaast ook nog twee collega’s gratis meenemen naar Finance in de Zorg. Meer informatie over dit congres vindt u op www.financeindezorg.nl.

Wil je meer informatie over dit onderwerp of over Finance in de Zorg? Neem contact op met jouw accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.