Lijdzaam de uitkomsten afwachten van LIV en MJLV?

Vanaf 2017 is een nieuwe stimuleringsmaatregel bij aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt van kracht, het zogeheten Lage-inkomensvoordeel (LIV). De regeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren medewerkers in dienst te nemen en/of te houden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Naast het LIV komen vanaf 2018 werkgevers wellicht in aanmerking voor subsidie voor medewerkers van 18 tot en met 21 jaar, het zogeheten Minimumjeugdloonvoordeel (MJLV). De achtergrond van deze regeling is een compensatie voor het wegvallen van de minimumjeugdlonen vanaf 2017.

De voorwaarden van het LIV en MJLV

Voor toepassing van het LIV is gedacht aan een “robuust” dienstverband waarbij binnen een kalenderjaar minimaal 1.248 uren voor een medewerker zijn verloond. Het MJLV stelt deze eis niet en geldt dus in principe voor ieder verloond uur. Verder geldt voor het LIV dat medewerkers een gemiddeld uurloon hebben (op basis van de verloonde uren en het loon-SV in de loonaangifte) tussen de 100 – 125% van het minimumloon.

Voor het LIV zijn er twee groepen uurloongrenzen, die leiden tot een verschillende hoogte van het LIV. Er kunnen maximale subsidies worden bereikt van respectievelijk € 2.000 of € 1.000 per jaar per werknemer. De werkgever hoeft het LIV niet aan te vragen, omdat het recht wordt vastgesteld aan de hand van de loonaangiften. Uiterlijk op 15 maart volgend op het subsidiejaar ontvangt de werkgever van het UWV een voorlopig overzicht met betrekking tot het recht op het LIV. Eventuele fouten kunnen tot en met 1 mei 2018 worden hersteld door een correctiebericht in te sturen. De Belastingdienst stuurt de werkgever vervolgens uiterlijk 1 augustus een subsidiebeschikking welke in september wordt uitbetaald.

Voor het MJLV gelden per afzonderlijke leeftijdscategorie uurloongrenzen en maximale subsidiebedragen. Overeenkomstig het proces van het LIV zal ook deze subsidie worden beschikt. Afgezien van onduidelijkheden in de interpretatie van de regeling (bijvoorbeeld toerekening van het vakantiegeld als onderdeel van het Loon-SV) speelt dat u als subsidieaanvrager pas achteraf duidelijkheid krijgt over de doelgroep en berekening van het subsidiebedrag. Daarna resteert een korte periode om dit te controleren en te corrigeren dan wel bezwaar aan te tekenen. Belangrijker nog is het gegeven dat het, zonder zelf complexe berekeningen per medewerker te maken, niet mogelijk is om gedurende het subsidiejaar zelf te sturen op maximalisatie van de subsidie.

Meer informatie
OAZ kan je begeleiden gedurende het subsidiejaar en adviseert vooraf en gedurende het jaar over mogelijke acties zodat je maximaal in aanmerking komt voor het LIV en MJLV! Voor meer informatie over onze diensten rondom LIV en MJLV kun je contact opnemen met Anita Portegies via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.