Wijziging premiedifferentiatie WW

Sinds begin 2020 is er een gedifferentieerde premie WW ingesteld. Als onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met als doel het bevorderen van een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan een lage WW-premie, waaronder het vasthouden aan de gestelde contracturen.

In 2021 heeft de Belastingdienst besloten om de aanpassing van de premiedifferentiatie niet door te voeren. Het ging hier om de volgende situaties waarin achteraf een hogere WW-premie doorgevoerd zou worden:

  • De werknemer kreeg meer uren betaald dan in zijn / haar arbeidsovereenkomst is opgenomen
  • Het verschil met de verloonde uren was meer dan 30%

Tijdelijke uitzondering hoge WW-premie

De aard van het contract is een belangrijk onderdeel van de WW-premiedifferentiatie. In de afgelopen periode is vanwege de coronacrisis een uitzondering gemaakt op de bovenstaande voorwaarden, echter vanaf begin 2022 treden de oorspronkelijke regels weer in werking.

Het is dus van groot belang per 2022 weer nauwkeurig om te gaan met de verloonde uren van een medewerker die valt onder de lage WW-premie, anders wordt de hoge premie met terugwerkende kracht weer in rekening gebracht.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of ben je benieuwd of de WW-premie binnen jouw organisatie optimaal wordt toegepast? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.