In drie stappen van start met de beschikbaarheid-bijdrage

Specialistische zorgfuncties, zoals bijvoorbeeld de functie van GZ-psycholoog, zijn in Nederland schaars. Wil je als zorgorganisatie beginnen met het opleiden van (medisch) specialisten? Voor zorgorganisaties die mensen opleiden binnen specialistische zorgfuncties is de subsidie beschikbaarheidbijdrage in het leven geroepen. Het eerstvolgende aanvraagmoment is voor 2023. Dat klinkt misschien nog heel ver weg, maar voor een complete aanvraag is het verstandig om nu al te starten met de voorbereidingen.

Hoe ga je van start met de beschikbaarheidbijdrage en hoe pak je de aanvraag van deze subsidie aan? In dit artikel delen we de eerste drie stappen die je moet zetten om te kunnen beginnen met opleiden voor de regeling beschikbaarheidbijdrage.

Stap 1: erkenning als praktijkopleidingsinstelling

Alleen erkende (medische) vervolgopleidingen en opleidingen voor een aantal bijzondere zorgfuncties komen in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage. Heb je deze bijdrage nog niet eerder aangevraagd? Dan is de eerste stap: de erkenning van jouw organisatie als praktijkopleidingsinstelling. Deze erkenning ontvang je van de registratiecommissie van de betreffende opleiding. Voor de erkenning als praktijkopleider bij de opleidingen tot GZ-psycholoog of klinisch psycholoog meld je jouw zorgorganisatie bijvoorbeeld aan bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT).

Stap 2: aanmelden van opleidingsplaats

Is jouw organisatie door de registratiecommissie erkent als praktijkopleider? Dan is het van belang dat je in het begin van het jaar de door jou gefaciliteerde opleidingsplaats aanmeldt bij een opleidingsinstelling. Bijvoorbeeld voor opleidingen tot GZ-psycholoog of klinisch psycholoog, daar meld je de plaats aan bij RINO. Zo is iedere subsidiabele opleiding toegewezen aan een specifieke opleidingsinstelling en –register.

Stap 3: toewijzen opleidingsplaats

Na de aanmelding van de opleidingsplaats is het van belang dat je een instroomplaats krijgt toegewezen. Dit gaat middels het verdeelplan dat TOP Opleidingsplaatsen jaarlijks opstelt, naar aanleiding van de gevraagde instroomplaatsen. Helaas is het niet zo dat je standaard een nieuwe instroomplaats toegewezen krijgt. Dit heeft te maken met het historisch opleidingsvolume (HOV) van je organisatie.


Wat is het historisch opleidingsvolume?

Het HOV is de in het verleden gepleegde opleidingsinspanning van de zorgorganisatie.

Dit is gebaseerd op de totaal gerealiseerde opleidingscapaciteit in maanden per zorgorganisatie per opleiding. Bij de toewijzing van een beschikbaarheidbijdrage wordt rekening gehouden met het HOV, zolang de zorgorganisatie als praktijkopleider erkend is.


Verloop verdere proces beschikbaarheidbijdrage

Wil je van start met de beschikbaarheidbijdrage en heb je nog niet eerder een beschikbaarheidbijdrage aangevraagd? Dan kom je in aanmerking voor de beschikbare instroomplaatsen voor nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen. Ook deze worden jaarlijks verdeeld door TOP Opleidingsplaatsen. Er zijn een beperkt aantal instroomplaatsen beschikbaar, dus het kan voorkomen dat je in het eerste jaar niet in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage. Het is daarom extra belangrijk om te investeren in de opbouw van het HOV.

Heb je een aanvraag gedaan en krijg je een plaats toegewezen in het verdeelplan? Dan kan je via de NZa een verleningsbeschikking aanvragen. Voor het subsidiejaar 2023 vraag je deze beschikking aan in oktober 2022. Begin dus op tijd met bovenstaande drie stappen!

Mocht je twijfelen of je de juiste stappen hebt gezet en heb je hulp nodig bij de voorbereidingen? Neem dan gerust eens contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.