Nieuwe regeling SectorplanPlus 2024-2025

Het ministerie van VWS heeft een nieuwe aanvraagperiode voor SectorplanPlus opengesteld voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. Voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn is het mogelijk om nieuw te starten opleidingsactiviteiten (deels) vergoed te krijgen uit deze subsidie. Het aanvraagtijdvak opent op maandag 17 juni en sluit op maandag 15 juli 2024.

Subsidie SectorplanPlus voor opleidingsactiviteiten 2024-2025

Met SectorplanPlus kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende opleidingsactiviteiten, die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers:

  • opleidingsactiviteit A: MBO BBL en derde leerweg
  • opleidingsactiviteit B: HBO duaal en deeltijd
  • opleidingsactiviteit C: Training en ontwikkeling

Periode subsidiabele activiteiten SectorplanPlus 2024-2025

Het is enkel mogelijk om subsidie aan te vragen voor nieuwe opleidingsactiviteiten. Activiteiten die al voor 19 augustus 2024 zijn gestart komen niet in aanmerking voor subsidie in deze ronde, met als uitzondering activiteiten A en B die zijn gestart tussen 1 augustus en 19 augustus 2024.

Komt jouw organisatie in aanmerking voor SectorplanPlus?

Om in aanmerking te komen voor SectorplanPlus 2024-2025 is het wijs om direct te beginnen met het inventariseren van de hoeveelheid deelnemers. Dit helpt om de daadwerkelijke aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heb je opleidingsactiviteiten die gesubsidieerd kunnen worden met SectorplanPlus of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.