WGA-bezwaar in tijden van oplopende beslistermijnen

Bezwaarprocedures kunnen ingewikkeld zijn. Nu het UWV kampt met achterstanden en oplopende beslistermijnen, geldt dat ook regelmatig voor de WGA-bezwaarprocedure. Welke opties heb je als het UWV na het verlengen van de beslistermijn nog steeds geen beschikking heeft afgegeven? Onze specialist beantwoord deze vraag en meer in dit artikel.

Als een (ex-)medewerker na 104 weken ziekte een WGA-uitkering krijgt, wordt deze in de meeste gevallen doorbelast aan de (oud-)werkgever. Het is niet ongewoon dat een schadelast van één medewerker zo’n 15.000 euro per jaar bedraagt, en dat voor maximaal 10 jaar lang. Het belang om een WGA-beschikking die je van het UWV ontvangt goed te controleren, is groot.

Bezwaar- en beslistermijnen WGA

Er zijn een aantal redenen waarom het UWV een WGA-beschikking afgeeft, bijvoorbeeld omdat een (ex-)medewerker een uitkering heeft aangevraagd of omdat een (ex-)medewerker opnieuw beoordeeld is. In dat geval gelden de volgende bezwaar- en beslistermijnen:

  • De (ex-)medewerker en werkgever kunnen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.
  • Indien een pro forma bezwaar wordt aangetekend, dient de (ex-)werkgever binnen 4 weken nadat hij de bezwaarstukken heeft ontvangen, te reageren naar het UWV.
  • Nadat een (ex-)medewerker of werkgever een bezwaar heeft ingediend, heeft het UWV 13 weken de tijd om te beslissen.
  • Heeft het UWV binnen die 13 weken nog geen beslissing gemaakt, dan mogen zij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als het UWV daarna nog geen beslissing heeft afgegeven, heb je twee opties. De eerste optie is opnieuw akkoord gaan met een verlenging van de beslistermijn. De tweede optie is het maken van een melding te late beslissing en het in gebreke stellen van het UWV.

Te late beslissing UWV en ingebrekestelling

Als je een melding maakt van een te late beslissing wordt het UWV alsnog gevraagd binnen 2 weken te reageren. Als ook dat niet lukt, kan een vergoeding worden aangevraagd: de dwangsom. Deze vergoeding begint met tellen vanaf 2 weken nadat het UWV de ingebrekestelling heeft ontvangen. Er wordt dan uitgekeerd tot maximaal 42 dagen en nooit meer dan 1.442 euro.

  • Dag 1 – 14 bedraagt de vergoeding 23 euro per dag;
  • Dag 15 – 28 bedraagt de vergoeding 35 euro per dag;
  • Dag 29 – 42 bedraagt de vergoeding 45 euro per dag.

Waarom in (pro forma) bezwaar tegen WGA-beschikking?

Bezwaar maken wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar in het geval van WGA-beschikkingen noodzakelijk om de beslissingen te kunnen controleren. Iedereen maakt fouten, ook het UWV. Soms is een hoger of lager arbeidsongeschiktheidspercentrage passender of is een beoordeling onzorgvuldig tot stand gekomen.

Door te starten met een pro forma bezwaar krijg je meer inzicht in een dossier en de manier waarop de beslissing tot stand is gekomen. Dat geeft jou de gelegenheid deze stappen na te lopen en te beoordelen of alle informatie is meegenomen en de juiste richtlijnen zijn gehanteerd.

Werkgevers mogen niet alle stukken inzien, bijvoorbeeld de medische gegevens. Een professioneel rechtshulpverlener mag dit wel, maar mag deze informatie vervolgens niet delen met de (ex-)werkgever. Deze informatie is in veel dossiers echter essentieel om een totaalplaatje te vormen, die een gedegen controle mogelijk maakt en waarmee eventuele vervolgacties kunnen worden bepaald.

Bezwaar intrekken

Nadat alle stukken zijn beoordeeld en de aanvrager het toch eens is met de genomen beslissing, kan het pro forma bezwaar weer worden ingetrokken. Het is echter niet voor niets geweest. Je hebt op dat moment informatie in handen voor de toekomst. Hoe lang duurt een behandeling? Wanneer verwacht een verzekeringsarts verbetering van iemands belatbaarheid? Dat zijn vragen die via een bezwaardossier beantwoord kunnen worden.

Pro forma bezwaar doorzetten

Je kan, na het beoordelen van de bezwaarstukken, het ook oneens zijn met de beslissing. In dat geval kun je middels aanvullende gronden het bezwaar aanvullen en indienen. Het UWV beoordeelt vervolgens het bezwaar, vaak na een hoorzitting met de (ex-)medeweker, en geeft dan een nieuwe beslissing af. Als je het dan nog niet eens bent met de beslissing, kan je in beroep gaan. Hierover volgt binnenkort een tweede artikel van ons.

Ondersteuning bij bezwaar

Als professioneel rechtshulpverlener ondersteunt OAZ vele organisaties bij het opstellen van bezwaarschriften en het monitoren van ontwikkelingen in WGA-dossiers. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.