100 dagen werken, 12 jaar schadelast. Of toch niet?

Als een medewerker ziek wordt en (deels) niet meer kan werken, betaal je als werkgever tot maximaal 12 jaar na de ziekmelding voor de uitkering. Uitzendorganisatie Agros zorgt ervoor dat de eigen schadelast continue wordt gemonitord en bespaarde daarmee al bijna een half miljoen euro voor de komende 8 jaar.

Iedere werkgever draagt Whk-premie af aan de Belastingdienst, tenzij ze eigenrisicodrager zijn, dan loopt dit vaak via een verzekeraar. Middels de Whk-premie financiert het UWV de uitkeringen van jouw zieke (ex-)medewerkers en die van andere organisaties. Na 104 weken loondoorbetaling of Ziektewet, volgt vaak een WGA-uitkering die nog maximaal 10 jaar aan de (ex-)werkgever kan worden doorbelast.

10 jaar WGA betalen is niet altijd nodig

Nadat (ex-)medewerkers 104 weken ziek zijn, worden zij beoordeeld door een verzekeringsarts en eventueel door een arbeidsdeskundige. Op dat moment wordt vastgesteld voor hoeveel procent de medewerker arbeidsongeschikt is en wordt de hoogte van een eventuele WGA-uitkering bepaald.

Het is echter niet in beton gegoten, medewerkers kunnen (deels) herstellen of het kan na een tijdje duidelijk worden dat er sprake is van een duurzame situatie. Voor uitkeringen die al een poosje lopen, kan een herbeoordeling uitkomst bieden en voor lastenvermindering van de werkgever zorgen. Dat werkt zo:

  • Bij (deels) herstel kan een herbeoordeling ervoor zorgen dat de (ex-)medewerker in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse wordt geplaatst of zodanig herstelt blijkt dat hij weer voldoende kan werken. Voor een werkgever betekent dit dat de toerekening omlaag gaat of zelfs volledig wegvalt. Let er daarbij wel op dat zo’n actie ook het omgekeerde resultaat kan opleveren. Bestudeer de dossiers dus goed en zorg voor passende argumentatie.
  • Als er sprake is van een duurzame situatie, bijvoorbeeld als er op de lange termijn een geringe kans is op herstel, heeft de (ex-)medewerker recht op een IVA-uitkering. Jouw organisatie wordt in dat geval niet langer belast voor de uitkering. Om een lopende uitkering om te zetten van WGA naar IVA is een herbeoordeling nodig.

Zo houdt Agros grip op de WGA-schadelast

In de uitzendbranche treden veel medewerkers snel na de ziekmelding uit dienst, onder andere door de vele tijdelijke contracten. Om dan niet onnodig voor een schadelast te betalen, is het belangrijk om zieke ex-medewerkers niet uit het oog te verliezen en de ontwikkelingen in het herstel te blijven volgen.

“Zieke ex-medewerkers houden wij goed in beeld. We hebben periodiek contact, houden vinger aan de pols en vragen hoe het met ze gaat. Voor het aanvragen van herbeoordelingen en het schrijven van bezwaarschriften hebben wij echter onvoldoende kennis en ervaring. Daarom hebben wij OAZ in de arm genomen,” – René Vet, directeur van Agros.

Voor een handjevol ex-medewerkers van Agros, waarvan het dienstverband varieerde van 50-250 dagen, werd door OAZ een herbeoordeling aangevraagd. Deze ex-medewerkers waren reeds ingedeeld in de categorie 80-100% arbeidsongeschikt. Hier bleek echter sprake van een duurzame situatie. In een aantal dossiers was een bezwaar nodig om het UWV daarvan te overtuigen. De schadelast voor deze ex-medewerkers zou zonder herbeoordeling nog ruim 8 jaar hebben doorgelopen en had hen in totaal een half miljoen euro gekost.

“De voordelen voor een werkgever zijn enorm, dat blijkt wel als OAZ de verschillende scenario’s in een dossier doorrekent. Daarnaast zien wij dat medewerkers vaak positief reageren op het monitoren van de re-integratie en het eventueel bijsturen tijdens het herstel. Het is in ieders belang om een status te bepalen die recht doet aan de individuele situatie, en dat ervaren onze (ex-)medewerkers ook zo.” – René Vet

Herbeoordelen steeds lastiger

Als zich in het dossier van een zieke (ex-)medewerker ontwikkelingen voordoen (of juist lange tijd niet) kan het aanvragen van een herbeoordeling dus een passende vervolgactie zijn. Er zijn protocollen en wetten waarin de richtlijnen voor en de verplichtingen van het UVW met betrekking tot herbeoordelingen beschreven staan. Ook zou je de geringe jurisprudentie die hierover te vinden is, kunnen raadplegen om jouw verhaal kracht bij te zetten.

Helaas heeft UVW het momenteel ontzettend druk en kampen zij met een tekort aan verzekeringsartsen. Dit werkt onder andere door in de selectie van de herbeoordelingen die in behandeling worden genomen. Je moet de aanvraag goed onderbouwen en vaak zijn daar medische gegevens voor nodig, gegevens die je als werkgever vanwege privacy-redenen niet zomaar krijgt. Hiervoor zal je de samenwerking moeten opzoeken met een professioneel rechtshulpverlener.

Professioneel rechtshulpverlener

Een professioneel rechtshulpverlener kan meer inzicht krijgen in een dossier. Deze gegevens worden wegens privacy-redenen nooit gedeeld met de werkgever. Wel kan met deze kennis nauwkeuriger worden vastgesteld op welk moment een vervolgactie zinvol is. Bij de aanvraag van een herbeoordeling kan met deze informatie tevens een gedegen onderbouwing worden gevormd.

OAZ is professioneel rechtshulpverlener, heeft veel ervaring met het aanvragen van herbeoordelingen, het opstellen van bezwaren en gaat regelmatig succesvol in beroep. Ben je benieuwd of jouw organisatie alle zieke (ex-)medewerkers nog goed in beeld heeft en of er relevante ontwikkelingen spelen in deze dossiers? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of 088 5600 700. Dan bespreken we de mogelijkheden met je.