2 tips voor de WW-premie 2023 BBL

Zijn er dit jaar medewerkers met een bbl-opleiding gestart in jouw organisatie? Dan mag je als werkgever voor hen de lage WW-premie toepassen. Let daarbij wel op de administratieve voorwaarden en het moment waarop je de premie toepast. Niemand wil onnodig hoge lasten, maar terugbetalen is nog vervelender. We geven je twee tips voor het juist toepassen van de lage WW-premie 2023.

Lage en hoge WW-premie 2023

Voor iedere medewerker betaalt een werkgever WW-premie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een laag en een hoog premiepercentage. De WW-premiepercentages voor 2023 zijn vastgesteld op 2,64% en 7,64%. Het percentage wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker. Op basis van de registraties in jouw loonaangiften wordt bepaald welk percentage je voor een medewerker afdraagt aan de Belastingdienst.

Als er sprake is van een van de onderstaande situaties mag de lage WW-premie worden toegepast. In iedere andere situatie wordt de hoge WW-premie berekend.

  • Een medewerker heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dit is schriftelijk vastgelegd. Het gaat niet om een oproepovereenkomst;
  • Een medewerker volgt een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • Een medewerker is jonger dan 21 jaar en werkt minder dan 12 uur per week;
  • Een medewerker is uitkeringsgerechtigd en ontvangt loondoorbetaling op grond van WW, Ziektewet, WIA, WAO, WAZO of via een private verzekering van de werkgever.

WW-premie voor bbl

Ieder jaar is april/mei het ideale moment om te controleren of de nieuwe bbl-leerlingen van dat jaar goed zijn doorgevoerd in het HR- en salarissysteem. Vaak is op dat moment ook de administratie compleet die je nodig hebt om dit te controleren. Met deze tips controleer je jouw toepassingen en administratie voor de bbl-ers in 2023.

1. Overzicht leerlingen, van start tot eind

Allereerst is het belangrijk om alle medewerkers die een bbl-opleiding volgen goed in beeld te hebben. Daarbij is niet alleen de start van de opleiding belangrijk, maar ook de afronding. Op het moment dat de medewerker diplomeert of voortijdig stopt, vervalt namelijk het recht op de lage WW-premie.

En niet alleen voor de WW-premie is een dergelijk overzicht ontzettend waardevol, daarnaast zijn er nog allerlei subsidiemogelijkheden voor bbl-leerlingen waarbij een leerlingenoverzicht goed van pas komt.

2. Het belang van een volledige praktijkovereenkomst

Het is altijd even goed opletten vanaf wanneer je de lage WW-premie voor bbl-ers mag toepassen. Dat is namelijk niet per definitie de startdatum van de opleiding of het dienstverband. Als de laatste handtekening op de praktijkovereenkomst op een later moment wordt gezet dan de ingangsdatum van het arbeidscontract en de praktijkovereenkomst, dan mag de leerling in de tussenliggende periode niet als bbl geregistreerd worden in het salarissysteem.

De lage WW-premie optimaal toepassen

Een volledig overzicht van leerlingen in de organisatie en een complete leerlingenadministratie is voor veel organisaties een uitdaging. Dit maakt het lastig om optimaal gebruik te maken van maatregelen als de WW-premie of subsidieregelingen voor het opleiden van personeel.

In het systeem MijnOAZ worden op een efficiënte en veilige manier gegevens verzameld vanuit diverse bronnen. Het resultaat? Een lijst van alle bbl-leerlingen in een organisatie én de mogelijke toepassingen per regeling. Ook laat het overzicht je in één oogopslag zien welke informatie nog ontbreekt. Dit maakt het controleren van jouw toepassingen en administratie een eitje.

Ben jij benieuwd naar wat OAZ voor jou kan betekenen voor de WW-premie? Of heb je vragen over de mogelijkheden met ons systeem MijnOAZ? Neem dan contact op één van onze collega’s via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.