60-plus WIA-uitkeringen van Whk naar Aof

Vanaf 1 oktober 2022 worden WIA-uitkeringen van 60-plussers niet langer toegerekend aan de Whk-premie. In plaats daarvan worden deze uitkeringen betaalt vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), dit hebben het UWV en het ministerie van SZW besloten. Wat dit voor jouw organisatie betekent, lees je hier.

De wijziging is nog niet officieel opgenomen in de wetgeving, maar wordt door UWV in de praktijk al wel zo toegepast. Wij zien daarom voldoende reden deze verandering aan te nemen en te delen.

WIA 60-plus van Whk naar Aof

Vorig jaar werd bekend dat een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers mogelijk is. De uitkeringen die hier uit voort zouden komen, worden niet aan de Whk-premie toegerekend. Maar wat blijkt nu? Deze uitzondering geldt voor álle 60-plus WIA-uitkeringen van (ex-)medewerkers die vanaf 1 oktober 2022 het einde van de wachttijd bereiken. In plaats daarvan zullen deze uitkeringen gefinancierd worden vanuit het Aof, ook als er geen sprake is van een vereenvoudigde beoordeling.

Het Aof, ook wel bekend als de WIA-/WAO-premie, is een loonheffing die je als werkgever betaalt. Met de gelden uit het Aof worden uitkeringen betaald van langdurig zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. De hoogte van deze premie wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst en is afhankelijk van de grootte van de werkgever op basis van het premieplichtige loon.

De uitkeringen worden niet meer toegerekend aan jouw Whk-premie, ongeacht of er wel of geen sprake is van een vereenvoudigde beoordeling. Deze beslissing dateert van januari 2023. Indien van toepassing, wordt de toerekening voor jouw organisatie met terugwerkende kracht hersteld. Er bestaan uitzonderingen op de nieuwe werkwijze. Zo zijn de 60-plus WIA-uitkeringen die onder een EU-verordening of een bilateraal verdrag vallen geen onderdeel van deze maatregel. Hiervoor is geen vereenvoudigde beoordeling mogelijk, deze uitkeringen blijven op de Whk-beschikking staan.

Hogere Aof-premie?

Wat dit betekent voor de Aof-premie is helaas nog niet helemaal duidelijk. De premie voor 2023 was ten tijde van de aankondiging van de wijzigingen al vastgesteld. De premie voor 2023 is licht gestegen, maar ligt in de lijn der verwachting als je kijkt naar het verloop van de afgelopen jaren.

Controle op toerekening Whk

Deze beslissing is in januari 2023 bekend gemaakt. De Whk-premie 2023 voor jouw organisatie is echter eerder vastgesteld. De Belastingdienst zal dit met terugwerkende kracht zal herstellen. Toch is het goed om altijd de toerekening Whk te controleren. Onze specialisten staan klaar om je daarbij te ondersteunen. Neem contact op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.