62% van de WGA uitkeringen worden direct doorbelast aan werkgevers

De WGA instroom in 2013 bepaalt mede de hoogte van de gedifferentieerde premie 2015 die een werkgever betaalt. Op basis van de WIA instroom gegevens 2013 die het UWV heeft gepubliceerd is gebleken dat meer dan 60% van de WGA uitkeringen direct aan werkgevers toegerekend worden via de gedifferentieerde premie.

Van de in 2013 toegekende uitkeringen, kregen 1.048 personen opnieuw een WAO uitkering, 29.223 personen een WGA uitkeringen en 7.907 personen een IVA uitkering. Deze IVA uitkering wordt niet aan de werkgever doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Het grootste deel van de arbeidsongeschikten stroomde in 2013 dus in WGA in. 18.193 (62%) van deze WGA uitkeringen kon het UWV rechtstreeks toewijzen aan werkgevers. WGA uitkeringen worden niet toegerekend wanneer (oud) werknemers vallen onder de no-riskpolis, ziek zijn als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie of een WW uitkering ontvangen. Gebleken is dat nog geregeld uitkeringen onterecht toegerekend worden aan werkgevers. Een controle hierop loont!

WGA flex

Van de 18.193 WGA uitkeringen zijn 7.296 uitkeringen aan flexwerkers toegekend. Het aandeel flexwerkers is dus 40%! De premiedifferentiatie voor flexwerkers heeft dus grote financiële gevolgen voor werkgevers. Door een goed preventie en re-integratiebeleid kunnen werkgevers de schadelast fors beperken. Wil je meer weten over hoe OAZ jou hierbij kan ondersteunen? Neem dan gerust contact op met jouw Accountmanager of met Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.