Het verschil tussen loonkostenvoordeel en loonkostensubsidie

Regelmatig is het verschil tussen loonkostenvoordeel (LKV) en de loonkostensubsidie niet duidelijk. Voor een medewerker die aan de voorwaarden voor beide regelingen voldoet, mag je ze echter combineren. Het zou daarom zonde zijn om dat niet te doen. Onze specialist Anita legt de regelingen kort uit en geeft een voorbeeld van een situatie waarin je het loonkostenvoordeel met de loonkostensubsidie kan combineren.  

Wat is het Loonkostenvoordeel? 

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers met medewerkers die doorgaans lastiger een baan vinden. Hiervoor zijn vier doelgroepen vastgesteld. 

Voor welke medewerkers mag ik LKV toepassen?

  1. LKV oudere werknemer: medewerkers die 56 jaar of ouder zijn bij indiensttreding en vanuit een uitkeringssituatie komen
  2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer: medewerkers die uit een WIA of WAO komen of medewerkers die in de afgelopen 5 jaar een WIA-keuring hebben gehad
  3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden: medewerkers die opgenomen zijn in het doelgroepregister van het UWV, bijvoorbeeld medewerkers met een Wajong of medewerkers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: medewerkers die twee jaar ziek zijn geweest, een WIA-uitkering kregen en daarna bij de eigen werkgever geheel of gedeeltelijk hun functie hervatten 

Hoe kan ik LKV aanvragen? 

Om gebruik te mogen maken van het LKV moet de werkgever in de eerste drie maanden na indiensttreding of herplaatsing een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. Als deze wordt toegekend, kan de werkgever het LKV registreren in de salarisadministratie en wordt het LKV jaarlijks uitbetaald door de Belastingdienst. De hoogte en duur is afhankelijk van de categorie van het LKV. 

Wat is loonkostensubsidie? 

De loonkostensubsidie komt werkgevers tegemoet die medewerkers die geen volledig loon kunnen verdienen, toch een volledig salaris uitbetalen. De gemeente betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon (tot maximaal 70%) en de gemeten loonwaarde van de medewerker. 

Voor welke medewerkers kan ik loonkostensubsidie aanvragen? 

De loonkostensubsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers met medewerkers die een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.  

Hoe kan ik loonkostensubsidie aanvragen? 

Een werkgever kan loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente waar de medewerker is ingeschreven. Daarbij kan je het eerste half jaar kiezen voor een voorschot van 50% van de subsidie. In deze periode wordt vervolgens de loonwaarde van de medewerker bepaald. Als de werkelijke waarde hoger of lager blijkt, wordt de subsidie daarna aangepast naar het werkelijke bedrag en/of verrekend. 

Verschil LKV en loonkostensubsidie

Naast het doel van de regeling, de doelgroep en de manier van aanvragen, is er nog een ander belangrijk verschil tussen het loonkostenvoordeel en de loonkostensubsidie. Het LKV past een werkgever alleen toe voor nieuwe medewerkers, die de betreffende status al hadden tijdens indiensttreding. De loonkostensubsidie vraagt een werkgever aan voor iedere medewerker die aan de voorwaarden voldoet, dus ook voor medewerkers waarvoor tijdens het dienstverband deze status ontstaat.

Loonkostenvoordeel en loonkostensubsidie combineren 

Voor eenzelfde medewerker mag een werkgever zowel het LKV als de loonkostensubsidie toepassen/aanvragen. Er zijn een aantal situaties waarin het toepassen van beiden regelingen vaak voorkomt. 

Zoals we zojuist hebben gezien, komen medewerkers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen in aanmerking voor loonkostensubsidie. Deze medewerkers vallen ook onder de banenafspraak en worden opgenomen in het doelgroepregister van het UWV. Daardoor heeft de werkgever naast de loonkostensubsidie ook recht op het LKV. 

Vond je dit interessant?

Schrijf je via onderstaand formulier in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand relevante en actuele berichten over financiële voordelen en subsidies op het gebied van HR.