Aanvraagperiode Stagefonds gaat weer van start!

De aanvraagperiode Stagefonds gaat weer van start. Vanaf vrijdag 23 augustus is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het Stagefonds. Voor schooljaar 2018-2019 is er € 112 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld over de verschillende opleidingscategorieën die zijn vastgesteld.

Categorieën en normbedragen Stagefonds aanvraag

Het budget voor het studiejaar 2018-2019 is in totaal € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en het totale aantal stageplaatsen in het schooljaar. Na het beoordelen van alle aanvragen  gelden de onderstaande normbedragen voor het studiejaar 2018-2019. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Per opleiding is een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. In de subsidieregeling ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in zeven categorieën. Per categorie zijn de maximum normbedragen als volgt:

Categorie Normbedrag
A € 1.300,00
B € 1.104,71
C € 2.448,09
D € 2.252,81
E € 2.252,81
F € 2.872,43
G € 2.677,14

Binnen categorie A is minder subsidie uitgekeerd dan verwacht. Dit verschil bedraagt € 675.715. Dit bedrag is naar rato verdeeld onder de overige gerealiseerde stageplaatsen.

−  € 258.361,62 naar de opleidingen in categorieën B, D, E en G (zie ook lid vier, onder b in de regeling);

−  € 387.542,43 naar de opleidingen in categorieën C, D, E, F en G (zie ook lid vier, onder c in de regeling);

−  € 29.810,96 naar de opleidingen in categorieën F en G (zie ook lid vier, onder d in de regeling).

Alle zorginstellingen die voldoen aan de voorwaarden van deze subsidieregeling ontvangen deze aanvraagperiode Stagefonds een brief met een link naar een online aanvraagformulier. Met een code kan worden ingelogd op de website van dus-i waarna de aantallen fte kunnen worden ingezien en gecontroleerd. Indien de aantallen onjuist zijn is het mogelijk een gewijzigde aanvraag te doen.

Controle en ophoging Stagefonds

OAZ heeft veel ervaring in het controleren en het in werking stellen van een aanvraag. Het is verstandig om tijdig te beginnen met de controle. We zien namelijk dat bij 50% van alle dossiers er meer subsidie aangevraagd kan worden dan in de brief staat vermeld. Daarnaast blijt uit ervaring dat in sommige gevallen een accountant ingeschakeld moet worden. Dit neemt veel tijd in beslag. De deadline is al op 1 oktober 2019, start dus niet te laat met de controle! 

Voor meer informatie over het Stagefonds en de werkzaamheden die OAZ voor jou kan oppakken, kun je terecht bij Carina Holmes. Mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.