Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV tijdelijk verlengd

Heb je medewerkers die vallen onder de doelgroep LKV ookwel Loonkostenvoordeel en in dienst zijn getreden tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020? Dan geldt nu tijdelijk een aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring LKV verlengd van zes maanden in plaats van drie.

Volgens de wet dient een medewerker binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring LKV aan te vragen bij het UWV.  Het blijkt dat die termijn van drie maanden door de coronasituatie soms niet haalbaar is. Dit komt bijvoorbeeld omdat de kantoren dicht zijn of omdat de medewerker geen handtekening kan zetten op de machtiging voor het aanvragen van een doelgroepverklaring door de werkgever. Het UWV heeft de aanvraagtermijn loonkostenvoordeel verlengd met drie maanden. Dit is wel van tijdelijke duur.

Voorbeeld verlenging aanvraagtermijn LKV

Voor een medewerker die op 15 januari 2020 in dienst is getreden, vraag je uiterlijk binnen zes maanden (in dit geval 14 juli 2020)  een doelgroepverklaring aan bij het UWV.

 Meer informatie over het LKV?

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.