Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV terug naar drie maanden

Heb je als werkgever medewerkers in dienst die in aanmerking komen voor Loonkostenvoordeel (LKV)? Dan heb je recht op deze financiële tegemoetkoming en is bij de aanvraag hiervan een doelgroepverklaring nodig.

Door de impact van Covid-19 op veel organisaties was het niet altijd mogelijk om de reguliere aanvraagtermijn van drie maanden voor de doelgroepverklaring te bewaken. Bijvoorbeeld omdat een kantoor is gesloten of omdat de medewerker geen toegang heeft tot de middelen om de doelgroepverklaring te tekenen.

Tijdelijke verlenging aanvraagtermijn doelgroepverklaring

In april maakte het UWV bekend dat de aanvraagtermijn voor de doelgroepverklaring tijdelijk verlengd was van drie maanden naar zes maanden. Dit gold voor medewerkers, binnen de doelgroep LKV, die in dienst zijn getreden tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020. Het UWV heeft afgelopen week laten weten de aanvraagtermijn niet verder te verlengen.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Vanaf 1 oktober geldt weer de reguliere aanvraagtermijn van drie maanden voor de doelgroepverklaring LKV. Treedt er een nieuwe medewerker in dienst binnen de doelgroep LKV? Dan dien je dus binnen drie maanden na indiensttreding de doelgroepverklaring bij het UWV aan te vragen. Doe je dit niet binnen de gestelde drie maanden, dan vervalt het recht op Loonkostenvoordeel voor de medewerker. Te laat is dan ook echt te laat!

Vragen?

Heb je vragen over de aanvraagtermijn doelgroepverklaring? Neem dan contact op met onze Specialist Loonkostenvoordelen Anita Portegies via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.