Aanvraagtijdvak KiPZ 2021 geopend

Zorgmedewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met complexere patiëntenzorg. Het is dan ook noodzakelijk dat er voortdurend wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers. De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) is in het leven geroepen om organisaties die medisch specialistische zorg leveren hierin te ondersteunen.

Je kunt van 28 oktober 2020 tot en met 17 december 2020 een aanvraag KiPZ indienen voor het subsidiejaar 2021. Wat is er nodig voor een goede aanvraag? Dat leggen we je in dit artikel graag uit.

KiPZ 2021 aanvragen

Het aanvraagtijdvak voor de KiPZ 2021 loopt tot en met 17 december 2020. Om een goede aanvraag te kunnen indienen moet je ook dit jaar weer de nodige documenten opstellen en/of verzamelen. De documenten die je hier in ieder geval voor nodig hebt zijn de volgende:

1. Strategisch opleidingsplan: hierin is het jaar van de aanvraag (2021) opgenomen;
2. Jaarplan 2021 met bijbehorende begroting: voor de begroting is het belangrijk dat je het format gebruikt dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opgesteld;
3. Jaarrekening 2019;
4. Instemmingsverklaring van een werknemersvertegenwoordiging;
5. Machtigingsformulier: deze dien je te verstrekken als de ondertekening door een niet-tekenbevoegde volgens het KvK is verricht.

17 december komt al snel in zicht, begin dus op tijd met het verzamelen van alle nodige documentatie.

De KiPZ begrotingsmethodiek: maak tijdig een keuze

De begroting is een belangrijk onderdeel van jouw KiPZ subsidieaanvraag. Het ministerie van VWS wil hierbij dat de begroting met de verantwoording wordt gematcht. Voor de begroting zijn twee opties waaruit je ieder subsidiejaar een keuze moet maken. Heb je voor de KiPZ 2021 een keuze gemaakt, dan vormt dit ook je methodiek van subsidieverantwoording.

De twee opties voor de begrotingsmethodiek zijn als volgt:

  1. Op basis van een vast uurtarief inclusief opslag.

Kies je deze optie, dan dien je alle kosten via de ureninzet met betrekking tot de activiteiten te verbinden aan het jaarplan. De projectadministratie richt zich hier volledig op de verantwoording van uren. Er geldt hier een vast tarief van € 42,24 per uur met daarbovenop een opslag van 30%. Je mag hier geen additionele externe kosten opvoeren, deze zijn verwerkt in de opslag.

  1. Op basis van de werkelijke kosten

Kies je deze optie, dan verantwoord je de werkelijk gemaakte kosten van de uitgevoerde activiteiten die zijn verbonden aan het jaarplan. Hier voer je de interne én externe kosten op. Eerder was het mogelijk om hier te kiezen voor een vast uurtarief van € 30,77 voor de interne kosten.

Daar hoefde je de berekening van het uurtarief niet aan te tonen bij de accountant, enkel het aantal uren. Voor de KiPZ 2021 is er geen vast uurtarief vastgesteld, hier ga je uit van de werkelijke uurtarieven.

Ons advies voor jouw KiPZ aanvraag

Wij zien dat de verantwoording van de uren binnen het accountantsprotocol voor de aanvraag KiPZ 2019 voor veel organisaties als gecompliceerd en tijdrovend is ervaren. Kies je voor de methodiek op basis van uurtarief, wees er dan ook zeker van dat je elk opgevoerd uur kunt verantwoorden voor goedkeuring van de accountant.

Daarnaast zien we dat er veel externe kosten worden gemaakt die te verbinden zijn aan de activiteiten van het jaarplan. Deze kosten zijn relatief eenvoudiger te verantwoorden, waarna een veel kleiner deel aan interne kosten moet worden verantwoord. De ervaring leert dat je met de optie op basis van de werkelijke kosten sneller tot het subsidiebedrag komt.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over jouw aanvraag voor de subsidie KiPZ 2021 of ben je benieuwd hoe wij je hierbij kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op met Productmanager Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.