Aanvraagtijdvak vervolgsubsidie SectorplanPlus 2022-2023 geopend

Het vervolg van de subsidieregeling SectorplanPlus liet even op zich wachten, maar op de valreep vóór het nieuwe schooljaar is vandaag het aanvraagtijdvak voor de regeling geopend. De nodige informatie over de aanvraagprocedure en het Programma van Eisen is inmiddels bekend. Gezien de korte aanvraagtermijn is het belangrijk om op tijd te starten met de inventarisatie en de aanvraag. In dit artikel lichten we je graag toe wat je in dit nieuwe aanvraagtijdvak kunt verwachten en wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van het huidige SectorplanPlus.

Vervolgsubsidie SectorplanPlus 2022-2023, wat is er anders?

Het SectorplanPlus 2022-2023 is in grote lijnen vergelijkbaar aan het huidige SectorplanPlus, waar het laatste tijdvak in de afrondende fase zit. De nieuwe regeling is geïntroduceerd met hetzelfde doel, namelijk: een extra impuls geven aan opleidingsactiviteiten die ingezet worden voor het behoud van medewerkers.

Toch zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling, de belangrijkste veranderingen zijn als volgt:

  • De vervolgregeling heeft een budget van 100 miljoen euro, dat beschikbaar is voor het schooljaar 2022-2023. In plaats van vier tijdvakken is er bij de nieuwe regeling sprake van één tijdvak;
  • In de nieuwe regeling is het niet meer mogelijk om oriëntatiebanen vanuit de regeling te subsidiëren, categorie D uit het huidige SectorplanPlus komt daarmee te vervallen;
  • De vervolgsubsidie kent vijf categorieën waarbinnen de subsidiabele activiteiten moeten plaatsvinden, dit waren er eerder zeven. Ook Hbo deeltijd is subsidiabel binnen deze categorieën, mits er sprake is van een praktijkcomponent op de werkvloer;
  • De eis van zorggebonden functies is, evenals in tijdvak 4 van de huidige regeling, losgelaten.
  • De definitie van ‘nieuwe instroom’ is, evenals in het laatste tijdvak van de huidige regeling, verruimt naar medewerkers die bij aanvang van de studie maximaal twee jaar in dienst zijn.

Twee aanvraagtermijnen

Vanaf vandaag (maandag 1 augustus) kan er een aanvraag worden ingediend voor de vervolgsubsidie. Tot uiterlijk zondag 21 augustus aanstaande hebben aanvragers de mogelijkheid een pro forma aanvraag in te dienen. Dit geldt voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus. Nadien is er tot vrijdag 30 september aanstaande de mogelijkheid om de aanvraag bij te stellen.

Let op! Aanvragen voor opleidingsactiviteiten die tussen 22 augustus en 30 september 2022 starten worden alleen volledig gehonoreerd als de aanvraag vóór 21 augustus is ingediend.

Wegens de korte aanvraagperiode tijdens de zomer volgt er een tweede aanvraagtermijn. Deze termijn loopt van maandag 22 augustus tot en met 30 september 2022.

Inventarisatie doelgroep voor SectorplanPlus

Wegens de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode raden wij je aan om op tijd een inschatting te maken van de instroomaantallen. OAZ kan je ondersteunen bij de inventarisatie, aanvraag én verantwoording van deze vervolgregeling.

In de afgelopen jaren hebben we deze aanvragen voor meer dan 100 verschillende zorgorganisaties ingediend en verantwoord. Wij nemen, zoals je van ons gewend bent, het werk daar zo veel mogelijk bij uit handen. Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.