Tijdelijke vertraging doelgroepregister UWV verholpen, wat betekent dit voor de werkgever?

Vorige week stond in het werkgeversportaal van het UWV een melding over een tijdelijke achterstand in het verwerken van de loonaangiften over 2021, waardoor het niet mogelijk was een uitdraai van het doelgroepregister te maken op loonheffingennummer. Deze tijdelijke achterstand is nu ingehaald, maar kan nog wel gevolgen hebben voor jou als werkgever, waaronder een tijdelijke toename in het aantal signaleringen. Graag lichten we het een en ander toe.

Even opfrissen: wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister van het UWV is een register waarin mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers, bedoeld om te zorgen voor extra banen voor mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld ziekte of een lastig uitkeringsverleden. Het doel is om in 2026 zeker 125.000 extra banen te hebben gerealiseerd.

Om welke melding gaat het?

In het werkgeversportaal onder het kopje ‘Doelgroepregister’ vond je onderstaande melding:

Achterstand doelgroepregister UWV

Tot een paar dagen terug was het voor een groot aantal organisaties niet mogelijk om een uitdraai op loonheffingennummer te maken van het jaar 2021. Hierdoor had je als organisatie niet een compleet beeld van alle medewerkers die vallen onder de banenafspraak.

Wat betekent dit voor mij als werkgever?

Heb je medewerkers in dienst die vallen onder de doelgroep banenafspraak? Dan komt jouw organisatie in aanmerking voor het loonkostenvoordeel (LKV) en de no-riskpolis.

Voor het LKV dient er een doelgroepverklaring aangevraagd te worden, binnen drie maanden na indiensttreding van de medewerker. Doordat het niet mogelijk was om een uitdraai op loonheffingennummer uit het doelgroepregister te maken, kan het zijn dat je niet alle medewerkers in beeld had. Hierdoor kan de drie maanden termijn van het aanvragen van de doelgroepverklaring zijn verlopen.

Voor de no-riskpolis geldt dat ziekmeldingen binnen zes weken doorgegeven moeten worden aan het UWV. Ook hier geldt dat het doorgeven niet in alle gevallen op tijd mogelijk is geweest.

En nu?

De loonaangiften zijn inmiddels verwerkt en je kunt als organisatie nu een volledige uitdraai op jouw loonheffingennummer maken van het jaar 2021. Hierop zijn alle medewerkers zichtbaar die volgens de loonaangiften in 2021 in dienst zijn en onder de banenafspraak vallen.

OAZ controleert de uitdraaien van de doelgroepregisters voor alle organisaties waar wij de dienstverlening met betrekking tot Wet tegemoetkomingen loondomein voor uitvoeren. Mocht blijken dat er medewerkers op de uitdraai staan waarvan de termijn voor het aanvragen van een doelgroepverklaring reeds is verstreken, dan pakken wij dit met terugwerkende kracht op.

Heeft dit nog verdere gevolgen?

OAZ heeft contact gehad met het UWV over de melding in het doelgroepregister. Daarbij hebben wij gevraagd of de termijn voor het aanvragen van de doelgroepverklaringen in deze situatie verruimd kan worden en eventuele boetes hierbij van tafel worden gehaald. Het UWV heeft aangegeven dergelijke situaties bij uitzondering te herbeoordelen.

Heb je hierbij ondersteuning nodig of vragen over? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088-5600700.