Actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers” dat het kabinet en sociale partners presenteren. Kern van deze gemeenschappelijke aanpak is om het arbeidsmarktperspectief van vijftigplussers te verbeteren, te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel.

Het actieplan bevat bestaande en nieuwe maatregelen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

  • Advies voor de tweede loopbaan om de wendbaarheid van werkende vijftigplussers op de arbeidsmarkt te vergroten;
  • Scholingsvouchers voor het vormgeven van de scholing of andere vormen van verbreding die uit het tweede loopbaan advies voortkomen;
  • Proefplaatsing van een werknemer van twee maanden bij een werkgever, met behoud van uitkering, om te bekijken of de werknemer geschikt is;
  • Ondersteuning aan werkzoekenden die een groter risico hebben op langdurige werkloosheid;
  • Het wegnemen van de belemmeringen tussen vraag en aanbod;
  • Uitbreiden van de no-riskpolis naar 56 jaar in 2018;
  • Experimenten met het beschikbaar maken van latente vacatures, plekken die een werkgevers pas wil invullen als een goede kandidaat beschikbaar is;
  • Een campagne om de beeldvorming over vijftigplussers te verbeteren.

Daarnaast wordt er gesproken over de subsidieregeling “meer werk voor vijftigplussers”. Dit omdat niet alle mogelijkheden van werkgelegenheid volledig worden benut en niet alle potentiële vacatures beschikbaar komen op de arbeidsmarkt. De tijdelijke subsidieregeling ondersteunt kleinschalige innovatieve projecten die gericht zijn op het toegankelijk maken van werk voor vijftigplussers. In de komende twee jaar wil het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar maken. De projecten met de meest innovatieve en kansrijke voorstellen worden door een commissie toegekend.

Wilt u meer weten over het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers” en over onze diensten dan kunt u contact opnemen met Milou van Belzen: 088-5600700.