Administratie op orde voor het eind van het jaar

Voor het afsluiten van het boekjaar is het van belang dat de registraties voor zowel de Wtl (Wet tegemoetkomingen loondomein) als de WW-premie goed staan. In het verleden is gebleken dat het achteraf corrigeren, nadat een boekjaar gesloten is, heel moeizaam is en in sommige gevallen lukt het helemaal niet.

Administratie op orde; de aandachtspunten

Voor de Wtl is het zo dat de medewerkers die in de doelgroep voor het LKV vallen de LKV registraties aan moeten staan, mits er voor deze medewerkers een doelgroepverklaring aanwezig is. Voor de WW-premie geldt dat de BBL-registratie aan moet staan mits er een volledig ondertekende POK-verklaring (inclusief datum ondertekening) aanwezig is.

Het voeren van een correcte personeelsadministratie is altijd belangrijk, maar aan het eind van een boekjaar neemt het belang omtrent deze gegevens toe. Voor onze klanten zijn wij hier in de maand december dan ook erg druk mee. Wanneer blijkt dat er gegevens ontbreken, volgt er nog een terugkoppeling om zo de administratie op orde te krijgen.

Vragen of advies?

Heb je zelf vragen omtrent de LKV- en BBL-registraties of ontbreken er verklaringen in je personeelsadministratie? OAZ begeleidt klanten bij het op orde krijgen van deze administratie om onnodige lasten te voorkomen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 700.